Close

ÅPEN DAG 2017: 1.720 besøkende!

Dette ble virkelig et arrangement helt utenom det vanlige på Langøya!

Les mer

NOAH valgt inn i styret i viktig bransjeforening

Prosessjef Toril Roberg er valgt inn i styret i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Foreningen samler de viktigste aktørene innen farlig avfallsområdet i Norge,…

Les mer

NOAH orienterte på “Askdagen 2017”

NOAH var i år invitert til å holde foredrag på “Askdagen 2017”. Dette er en stor, svensk fagkonferanse innen energigjenvinning.

Les mer

Spektakulært skip til Langøya: Inngår i NOAHs satsning på miljøvennlig transport

Skipet MV Gerardus Mercator representerer ny og mer miljøvennlig leveringsform for sjøbunnsedimenter. Bruk av skipet er ledd i NOAHs satsning på miljøvennlige transportløsninger.

Les mer

NOAH representert i Miljøpolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg er viktig organ i Norsk Industri. Utvalget bidrar til arbeidet med å oppnå miljøeffektive virkemidler i industrien.

Les mer

Fagtidsskrift omtaler NOAHs planer i Brevik

Under overskriften “Rom for farlig avfall” omtaler fagtidsskriftet GEO365 NOAHs ambisjoner og planer for behandlingsanlegg for farlig avfall i Brevik. Les artikkelen her.

Les mer

Staten har besluttet konsekvensutredning av behandlingsløsning i Brevik

Vi er blitt kjent med at Klima og Miljødepartementet ønsker å starte en statlig konsekvensutredning for et fremtidig behandlingsanlegg for uorganisk, farlig avfall i Brevik….

Les mer

Skjøtsel på friområdet med bålbrenning

I forbindelse med skjøtsel av friområdet på Langøya blir det bålbrenning på øya i dagene 12. – til og med 14. desember. Det kan følgelig bli…

Les mer

NOAH på Zero-konferansen

Som selskap med viktig rolle innen den nye, sirkulære og miljøvennlige økonomien, var det naturlig for NOAH å delta på Zero-konferansen 2016.

Les mer

NOAH gjennomfører viktig miljøprosjekt på Herøya

Et viktig miljøprosjekt er under gjennomføring av NOAHs organisasjon i tett samarbeid med selskapets kunde, Hydro, og med stor oppmerksomhet fra miljømyndighetene. Prosjektet har utgangspunkt…

Les mer