Close

Staten har besluttet konsekvensutredning av behandlingsløsning i Brevik

Vi er blitt kjent med at Klima og Miljødepartementet ønsker å starte en statlig konsekvensutredning for et fremtidig behandlingsanlegg for uorganisk, farlig avfall i Brevik. Vi ser fram til at arbeidet kan starte og at det skal framskaffes en faglig solid og god konsekvensutredning.