Langøya

På Langøya sikrer vi trygg behandling av restfraksjoner fra husholdninger og industri og benytter det til å restaurere skadet natur. Området får tilbake sitt naturmangfold og åpnes for allmennheten.

Engadalen i Nittedal

I Nittedal tar NOAH imot lett forurensede masser fra byggeprosjekter i Oslo-regionen. NOAH Engadalen var det første fossilfrie massemottaket i Norge.

Rekefjord Stone

Rekefjord Stone produserer kvalitetsstein til Europa. Steinen benyttes som tilslag i betong, asfalt og bærelag, og bidrar til å bygge og vedlikeholde kritisk infrastruktur. Selskapet leverer også stein til havvindprosjekter, kystsikring og marine strukturer. Rekefjord Stone ligger i Sokndal kommune og er heleid av NOAH AS.

Verdier og etikk

NOAH krever høy etisk standard av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere.