Langøya

Langøya er fascinerende øy med en spesiell historie. Fremtidsplanene er like spennende.

Les om planene for langøya ➞

Hva mottas

Vår dokumenterte kompetanse og trygge kjemisktekniske behandlingsløsninger er utviklet gjennom mer enn 25 år. Metodene gjør avfallsproduktene ufarlige for mennesker og miljø.  Eksempler er sink, kvikksølv, arsèn, bly, metallhydroksid og reaktive metaller.

Les mer ➞

Verdier og etikk

NOAH krever høy etisk standard av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette har vi etablert etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører. Disse skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og som selskap.

Les mer ➞

NOAH og nærmiljøet

NOAH er en aktiv bidragsyter i de lokalsamfunnene vi har aktivitet. Først og fremst gjør vi dette ved å være en trygg arbeidsplass, med god økonomi, samfunnsnyttig forretningsvirksomhet og høy standard innen helse, miljø og sikkerhet.

Les mer ➞