Close

Jobbe i NOAH?

NOAH er et ressurs- og miljøselskap som jobber med alt fra behandling og rensing av forurensede masser og landskapsrehabilitering, uttak av kvalitetsstein til infrastruktur, og til neste generasjon batterier.

Vi er et av Europas ledende kompetansemiljøer innen våre drifts-, og utviklingsområder, og har bærekraftige og miljøvennlige løsninger som tilbakefører ressurser til samfunnet som uttalt ambisjon.

Konsernet har ca. 130 ansatte fordelt på ni kontor- og driftssteder i Norge, Sverige og Danmark. NOAH er heleid av Gjelsten Holding AS.

Ledig stilling

NOAH søker geokjemiker til deponiavdelingen på Langøya. Kompetanseprofil innen både geologi og kjemi er en ny fagkombinasjon i driftsorganisasjonen og rollen innebærer varierte og spennende oppgaver. I tillegg søker vi sommerhjelp til vårt mottakskontor på Hakan i Holmestrand.

Les mer om stillingene i lenkene!