Close

Jobbe i NOAH?

NOAH er et ressurs- og miljøselskap som jobber med alt fra behandling og rensing av forurensede masser og landskapsrehabilitering, uttak av kvalitetsstein til infrastruktur, og til neste generasjon batterier.

Vi er et av Europas ledende kompetansemiljøer innen våre drifts-, og utviklingsområder, og har bærekraftige og miljøvennlige løsninger som tilbakefører ressurser til samfunnet som uttalt ambisjon.

Konsernet har ca. 130 ansatte fordelt på ni kontor- og driftssteder i Norge, Sverige og Danmark. NOAH er heleid av Gjelsten Holding AS.

Ledig stilling

Vi skal nå rekruttere en Driftssjef som vil få overordnet ansvar for driften på Langøya. Stillingen kombinerer ledelse med driftsfokus og vil være er viktig bidragsyter til selskapets videre vekst og utvikling. Les mer om stillingen i lenken.

For å styrke både fag- og ledelseskompetanse rekrutterer vi også leder for Miljøovervåkning og Analyse på Langøya. Du vil ha ansvar for overvåkning av utslipp til luft og hav og resipientovervåkning, samt lede Lab-avdelingen. Ønsker du deg en stilling som kombinerer ledelse med faglig fokus og vil være er viktig bidragsyter til vår daglige drift og utviklingsprosjekter anbefaler vi å sjekke lenken.