Close

NOAH Danmark

NOAH har lang tilstedeværelse i Danmark. Vi har tatt imot til behandling flyveaske fra danske forbrenningsanlegg gjennom en lang rekke år. Danske myndigheter godkjenner vår behandlingsanlegg for dette avfallsproduktet som gjenvinning (Recovery-klassifisert i EU-systemet). I Danmark har NOAH også deltatt i flere store prosjektet hvor forurenset grunn er omgjort til attraktive tomtearealer.

NOAHs virksomhet i Danmark ledes av Pelle Funder Michelsen.

NOAH ApS                                              

Kochsgade 31D, 2. sal

5000 Odense  C

Danmark

Tlf./Phone: +45 25 36 75 52

 

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »