Close

Lærlinger

NOAH er en kompetansebedrift med fagfolk innenfor en lang og variert rekke fag. For å sikre fremtidig kompetanse og være med å ta ansvar for utdanningen, har NOAH en lang tradisjon for å ta inn lærlinger.

Til enhver tid har NOAH 3-4 elever i lære. De fleste av dem jobber i laboratoriet, drift eller vedlikehold. Alle NOAHs lærlinger de siste årene har fått fagbrev, svært mange med gode resultater. Det er gledelig å se at så mange av våre lærlinger består fagbrev med god karakter, og at så mange får jobb i NOAH etter endt lærlingetid hos oss.

Daniel og Anh er lærlinger hos NOAH på Langøya

Daniel får sveise, dreie og skru i verkstedet, mens Anh analyserer prøver og rapporterer labresultater. Møt to av vgs-elevene som er lærlinger på Langøya i 2023.

Fra sykepleie til laboratoriefag

Anh har praksis hos NOAH på Langøya i 2022/23. Hun stortrives i jobben, og føler at hun får bruk for både teori og ferdigheter fra skolen. Foto: Unni Claussen/NOAH

I 2015 kom sykepleieren Anh Thi Ngoc Nguyen til Norge som 27-åring. Her fikk hun ikke godkjent utdannelsen sin og i samråd med NAV, bestemte Anh seg for å lære noe nytt og startet på laboratoriefag ved Sandefjord vgs. Siden august 2022 har hun vært lærling på laben på Langøya. Der jobber hun i et sterkt fagmiljø som har til oppgave å ta prøver av, og analysere, fraksjonene som kommer til Langøya, og påse at de følger gitte krav og spesifikasjoner.

«Alle oppgavene på laben er spennende. Jeg leser mye teori underveis, som jeg får brukt i jobben. Her møter teori praksis,» sier Anh. Hun forteller at de mer erfarne kollegene hennes har mye å lære bort og at de alltid er klare til å svare på spørsmål og forklare.

Lærer mer enn på skolen

Daniel Alexander Grimsrud er 18 år og gikk på Teknologi- og industrifag ved Sande vgs. Han trives med en variert arbeidsdag og gode kolleger.

«De som jobber her har mer å lære meg enn lærerne på skolen fordi de har fordypet seg. Oppgavene mine varierer gjennom dagen og gjennom uka. Jeg sveiser, reparerer pumper, mekker el-motorer, fikser ventiler og dreier deler i metall som akslinger og andre ting vi trenger,» forteller Daniel.

På spørsmål om hva han har lært aller mest av er svaret klart: «Jeg har fått et godt innsyn i HMS.»