Close

Omstilling til miljøvennlig transport

NOAH jobber målrettet og aktivt langs verdikjeden for å finne miljøvennlige og effektive løsninger for transport av masser inn til anleggene våre. Dette skjer i tett samarbeid med kunder, transportører og andre partnere.

Det er i transportleddet at de største miljøbesparelsene av vår virksomhet kan tas; både når det gjelder lokal belastning på vei og reduserte utslipp. Derfor har NOAH gjennom mange år jobbet målrettet for å legge om til mer bærekraftig transport av flyveaske og andre restfraksjoner som kommer inn til våre anlegg.

Blant de viktigste tiltakene er:

  • Bruk av hel-elektriske sjødroner for frakt av flyveaske fra Moss til Langøya i samarbeid med matvaregrossisten ASKO. Tiltaket kutter 6000 biler/år fra veiene i Vestfold. Les mer her.
  • Omlegging til biodiesel på asketransportene fra Sverige og for maskinparken i Engadalen og på Langøya.
  • Tett samarbeid med industrikundene om å flytte transporter fra vei til sjø. Dette har gitt omtrent 1000 færre biler på veiene siden 2023.
  • Utvikling av et ombygd bulkskip til batterihybrid i samarbeid med rederiet Hagland Shipping. Hagland Captain kutter NOx-utslippene med opp mot 90 prosent og CO2-utslippene med opptil 20 prosent. Les mer her.

Omlegging og digitalisering

Gjennom 2023 og 2024 har NOAH lagt om bortimot hele logistikksystemet for å tilpasse seg frakt med traller på elektriske sjødroner. Dette innebærer en storstilt omstilling, digitalisering og effektivisering i alle ledd. En del av omleggingen er et tettere samarbeid med hovedtransportøren Sørum Transport, som du kan lese mer om her.

Fra vei til sjø

Et mål for NOAH er å flytte mest mulig av massetransporten fra vei til sjø eller jernbane.

Dette kutter CO2-utslipp generelt, og minimerer transporten gjennom lokale sentra, spesielt gjennom Holmestrand by. Et eksempel er Alcoa som i 2023 flyttet sin transport av industrifraksjoner fra Island over på skip. Denne omleggingen førte alene til 550 færre biler og utgjør 1100 færre vendinger med lastebil gjennom Holmestrand sentrum, samt tilhørende utslippsreduksjon.

Gjennom godt etablerte havneterminaler, som i Horsens på Jylland, får NOAH samlet opp større volumer for effektiv frakt på skip direkte til Langøya. Dette sparer veinettet for ordinære lastebiltransporter, som igjen utgjør en betydelig miljøgevinst. Selskapet innfører egne krav overfor transportører til dette i nye kontrakter, hvor det er ønskelig at disse skal fremlegge et alternativ til miljøvennlig transport, for eksempel ved å benytte biogass eller elektriske lastebiler. Miljøvennlige alternativer og løsninger til transport på vei vil alltid være med som en sentral vurderingsfaktor når NOAH kartlegger kommersielle muligheter.

Nye logistikkruter

NOAH eier og driver Rekefjord Stone i Sokndal, som utvinner og frakter kvalitetsstein til det europeiske markedet. Selskapene arbeider sammen om å koordinere transporter på sjø for å senke miljøutslippene. Blant annet skal batterihybriden Hagland Captain frakte stein til Danmark og laste flyveaske tilbake til Langøya. NOAH har også fått tilslag på støtte til landstrøm til sine havner fra Enova.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »