Close

Logistikk

Transport utgjør en vesentlig del av de miljømessige og økonomiske kostnadene knyttet til håndtering av uorganiske masser. Derfor jobber NOAH målrettet og aktivt langs verdikjeden for å finne gode og miljøvennlige transportløsninger. Dette skjer i tett samarbeid med kunder, transportører og andre partnere.

Miljøvennlig transport

I september 2021 lanserte NOAH og rederiet Hagland verdens første el-hybride bulkskip. Den ombygde batterihybriden «Hagland Captain» har et 1000 KwH batteri og losser og laster helelektrisk. Skipet kutter NOx-utslippene med opp mot 90 prosent og CO2-utslippene med opptil 20 prosent. Les mer om batterihybriden her.

Tidligere har NOAH samarbeidet med Tekniska Värken og Sørum Transport om grensekryssende lastebiler på flytende biogass (sett inn lenke). NOAH har også et spennende intensjonssamarbeid med ASKO om elektriske førerløse ferger for transport direkte over fjorden fra Moss. NOAH samarbeider også gjennom fora som Grønt Skipsfartsprogram.

Fra vei til sjø

Et mål for NOAH er å flytte mest mulig av massetransporten fra vei til sjø, og også på jernbane.
Dette målet vil kutte CO2-utslipp generelt, og minimere transporten gjennom lokale sentra, spesielt gjennom Holmestrand by. Selskapet innfører egne krav overfor transportører til dette i nye kontrakter, hvor det er ønskelig at disse skal fremlegge et alternativ til miljøvennlig transport, for eksempel ved å benytte HVO100 og biogass.

Gjennom godt etablerte havneterminaler, som i Horsens, får NOAH samlet opp større volumer for effektiv frakt på skip direkte til Langøya. Dette sparer veinettet for ordinære lastebiltransporter, som igjen utgjør en betydelig miljøgevinst.

Miljøvennlige alternativer og løsninger til transport på vei vil alltid være med som en sentral vurderingsfaktor når NOAH kartlegger kommersielle muligheter.

Nye logistikkruter

I 2020 kjøpte NOAH Rekefjord Stone som utvinner og frakter kvalitetsstein til det europeiske markedet. Selskapene arbeider sammen om å finne gode og hensiktsmessige transportløsninger fremover.