Close

Logistikk for frakt til Langøya

Transport utgjør en vesentlig del av kostnadene og miljøbelastningen for avfallsprodusentene og skal håndtere det videre til kompetent og miljøforsvarlig behandling. Derfor har NOAH i samarbeid med aktørene utviklet egne logistikkløsninger, som utnytter Langøyas beliggenhet.

Bilfrakt

ADR-reglene (det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane) er helt sentrale ved transport av farlig gods på landeveien. Kravene er strenge både med tanke på emballering og merking. NOAH kan bistå sine kunder med å finne den sikreste, mest miljøvennlige og mest kostnadseffektive løsningen.
NOAH har transportører som er kvalitetssikret, som er godt kvalifiserte, og kan anbefales videre. Oppfordringen er å ta kontakt tidligst mulig slik også håndteringen lokalt kan tilpasses den beste transportløsningen.

Båtfrakt

NOAH har to kaianlegg for mottak av båter med lastekapasitet fra 600 til 3 800 tonn. Det ene kaianlegget er i utgangspunktet dedikert mottak av avfallsyrer. Her pumpes syre direkte, men sikkert og trygt, fra lekter inn i et eget syrebasseng. Det andre kaianlegget er tilpasset selvlossende skip, enten disse er lastet med bulkmasser, containere, storsekk eller annen type last.

Bestille ferge

NOAH har egen bilferge som tilser transport mellom Holmestrand (kaianlegg Hakan) og Langøya. Fergeoverfarten tar ca. 15 minutter.
For å kunne levere avfall til Langøya må du som kunde ha gyldig avtale og tilhørende avtalenummer. Dette skal oppgis ved booking av leveranse og fergetid via vår kundeportal.

Har du ytterligere spørsmål om levering av avfall til oss kan du ta kontakt med mottakskontor på telefon 917 99 166 eller mottak.noah@noah.no.

ALLE biler som skal ut til Langøya, skal bookes i forkant – med frist kl 13:00 dagen i forveien. Dette gjelder både servicebiler og biler som skal levere avfall. Booking foregår i kundeportalen (lenke til høyre).

Fergen går til følgende tider:

• Til Langøya: 06:45, 07:30, 08:10, 08:45, 09:25, 10:05, 10:45, 11:55, 12:35, 13:15, 13:55
• Fra Langøya: Fast 11:35 og 13:30. Fortløpende mellom rutetidene (ingen bestilling).

Kontakt en av våre salgssjefer for tilbud om levering og samarbeid med NOAH.