Close

Transport til Langøya

Transport utgjør en vesentlig del av kostnadene og miljøbelastningen for avfallsprodusentene. Derfor har NOAH i samarbeid med aktørene utviklet egne logistikkløsninger.

Bilfrakt

ADR-reglene (det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane) er helt sentrale ved transport av fraksjoner i kategorien farlig avfall på landeveien. Kravene er strenge både med tanke på emballering og merking. NOAH kan bistår gjerne kundene med å finne den sikreste, mest miljøvennlige og mest kostnadseffektive løsningen.
NOAH har transportører som er kvalitetssikret, som er godt kvalifiserte, og kan anbefales videre. Oppfordringen er å ta kontakt tidligst mulig slik også håndteringen lokalt kan tilpasses den beste transportløsningen.

Båtfrakt

På Langøya har NOAH har to kaianlegg for mottak av båter med lastekapasitet opp til 10.000 tonn. Det ene kaianlegget er i utgangspunktet dedikert mottak av syre. Her pumpes syre, sikkert og trygt, direkte fra lekter inn i et eget syrebasseng. Det andre kaianlegget er tilpasset selvlossende skip, enten disse er lastet med bulkmasser, containere, storsekk eller annen type last.

Bestille ferge

I Holmestrand har NOAH egen bilferge mellom Holmestrand (kaianlegg Hakan) og Langøya. Fergeoverfarten tar ca. 15 minutter.
For å kunne levere til Langøya må du som kunde ha gyldig avtale og tilhørende avtalenummer. Dette skal oppgis ved booking av leveranse og fergetid via vår kundeportal.

Har du ytterligere spørsmål om levering av fraksjoner til oss kan du ta kontakt med mottakskontor på telefon 917 99 166 eller mottak.noah@noah.no.

Alle biler som skal ut til Langøya, skal bookes i forkant – med frist kl. 13.00 dagen i forveien. Dette gjelder både servicebiler og biler som skal levere til mottaket. Booking foregår i kundeportalen i lenken.

Fergen går til følgende tider:

• Til Langøya: 06:45, 07:30, 08:10, 08:45, 09:25, 10:05, 10:45, 11:55, 12:35, 13:15, 13:55
• Fra Langøya: Fast 11:35 og 13:30. Fortløpende mellom rutetidene (ingen bestilling).

Kontakt en av våre salgssjefer for tilbud om levering og samarbeid med NOAH.

For frakt til NOAH Engadalen trykk her.

Dersom du ikke fant svar på det du lurte på, nøl ikke med å kontakte din kundeansvarlig i NOAH eller en av våre dyktige ansatte på logistikk:

Biltransport: Sunniva Larsen, +47 975 30 673. sunniva.larsen@noah.no
Skipstransport: Ole Petter Møvig, +47 400 39 606, ole.petter.movig@noah.no
Mottak Langøya: Eivind Rindalsholt, +47 922 55 500, eivind.rindalsholt@noah.no / mottak@noah.no
Mottak Engadalen: Jonas Ringstad Beckmann, +47 483 40 878, jonas.beckmann@noah.no

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »