Close

NOAH Engadalen - Osloregionens største inert deponi

NOAH AS i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS har åpnet et nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune.

NOAH Engadalen mottar inerte masser fra byggeprosjekter i Oslo-området for på den måten å sikre trygg og miljøvennlig sluttdisponering og samtidig re-etablere nytt areal som kan benyttes til framtidig næringsvirksomhet.

Med dette tilbyr NOAH Engadalen AS:

– Sentral beliggenhet nær Oslo
– Oppfyllingsområdet har en mottakskapasitet på over 4 millioner tonn med masser
– Konkurransedyktige betingelser
– Åpningstid mandag – torsdag fra 0700 – 1900 og fredag 0700-1500
– Moderne vektløsning med forenklet registreringsrutine og fakturering
– Ny forbedret adkomstvei som garanterer enkel inn- og utkjøring
– Miljøvennlig hjulvaskanlegg for effektiv vask av kjøretøy
– Egen rensepark som sikrer at elvesystemet nedstrøms anlegget oppnår en forbedret økologisk tilstand
– Serviceinnstilt personal som er tilstede under hele åpningstiden

Nye fylletapper klargjort for inert avfall

NOAH har under opparbeidelse ny fylletappe med kapasitet til ca. 4 millioner tonn masser. Det betyr at deponiet i Engadalen i Nittedal kommune står klart til å ta imot knust betong samt jord- og leirmasser fra byggeprosjekter i Oslo-regionen i mange år fremover. Den samlede kapasiteten for anlegget er ca. 2,3 mill m3 innenfor gjeldende reguleringsplan.

NOAH Engadalen har med dagens tillatelse tilgjengelig kapasitet på mottak av ca. 3 millioner tonn overskuddsmasser pr januar 2023. Mottaket kan ta imot knust betong, samt jord- og leirmasser fra byggeprosjekter i Oslo-regionen i mange år framover.  Årlig mottakskapasitet er på ca. 750.000 tonn.

Trekke på konsernets kompetanse

NOAH har hatt høy aktivitet i Engadalen etter oppstarten og har forsterket både mannskap og maskinpark. Engadalen har nå fem fulle stillinger som jobber i driften. I tillegg til de fast ansatte ved anlegget, har Engadalen tilgang til høy-kompetente ressurser i NOAH-konsernet innenfor prosess, ytre miljø, kvalitet/HMS, beredskap, salg og IT, som alle bidrar til at selskapet drives effektivt og godt på alle måter.

Sommeren 2021 ble maskinparken oppgradert med en lavutslippsdozer med elektrisk drivlinje. Mer informasjon om dozeren finner du her.

Jobber langsiktig

— Vi jobber innenfor en spennende nisje med høyt aktivitetsnivå her i Oslo-regionen. Oslo kommunes arealplan indikerer ca. 5000 nye boliger hvert år i lang tid framover. I tillegg kommer store prosjekter som for eksempel ombygging av E18, Fornebubane og nytt Regjeringskvartal. NOAH jobber strukturert og langsiktig for å være klare til å bidra i de store prosjektene nå og fremover, sier Solheim.