Close

NOAH Engadalen - Osloregionens største inert deponi

NOAH AS i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS har åpnet et nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune.

NOAH Engadalen mottar inerte masser fra byggeprosjekter i Oslo-området for på den måten å sikre trygg og miljøvennlig sluttdisponering og samtidig re-etablere nytt areal som kan benyttes til framtidig næringsvirksomhet.

Med dette tilbyr NOAH Engadalen AS:

– Sentral beliggenhet nær Oslo
– Oppfyllingsområdet har en mottakskapasitet på over 4 millioner tonn med masser
– Konkurransedyktige betingelser
– Åpningstid mandag – torsdag fra 0700 – 1900 og fredag 0700-1500
– Moderne vektløsning med forenklet registreringsrutine og fakturering
– Ny forbedret adkomstvei som garanterer enkel inn- og utkjøring
– Miljøvennlig hjulvaskanlegg for effektiv vask av kjøretøy
– Egen rensepark som sikrer at elvesystemet nedstrøms anlegget oppnår en forbedret økologisk tilstand
– Serviceinnstilt personal som er tilstede under hele åpningstiden

Nye fylletapper klargjort for inert avfall

NOAH har under opparbeidelse ny fylletappe med kapasitet til ca. 4 millioner tonn masser. Det betyr at deponiet i Engadalen i Nittedal kommune står klart til å ta imot knust betong samt jord- og leirmasser fra byggeprosjekter i Oslo-regionen i mange år fremover. Den samlede kapasiteten for anlegget er ca. 2,3 mill m3 innenfor gjeldende reguleringsplan.

– For å sette dette inn i en sammenheng betyr det at vi kan ta imot opptil 700.000 tonn masser i året. Vi har drevet i Engadalen i halvannet år nå og har så langt tatt imot 900.000 tonn, og dermed brukt opp 20 prosent av deponikapasiteten forklarer adm.dir i NOAH Environment Egil Solheim.

Trekke på konsernets kompetanse

NOAH har hatt høy aktivitet i Engadalen etter oppstarten og har forsterket både mannskap og maskinpark. Engadalen har nå fem fulle stillinger som jobber i driften. I tillegg til de fast ansatte ved anlegget, har Engadalen tilgang til høy-kompetente ressurser i NOAH-konsernet innenfor prosess, ytre miljø, kvalitet/HMS, beredskap, salg og IT, som alle bidrar til at selskapet drives effektivt og godt på alle måter.

I sommer ble maskinparken oppgradert med en lavutslippsdozer med elektrisk drivlinje. Se lenke til høyre.

Jobber langsiktig

— Vi jobber innenfor en spennende nisje med høyt aktivitetsnivå her i Oslo-regionen. Oslo kommunes arealplan indikerer ca. 5000 nye boliger hvert år i lang tid framover. I tillegg kommer store prosjekter som for eksempel ombygging av E18, Fornebubane og nytt Regjeringskvartal. NOAH jobber strukturert og langsiktig for å være klare til å bidra i de store prosjektene nå og fremover, sier Solheim.