Close

NOAH Engadalen - Osloregionens største mottak for overskuddsmasser

I Engadalen i Nittedal kommune tar NOAH imot overskuddsmasser fra byggeprosjekter i Oslo-området. Mottaket har stor kapasitet og er løsningen for mange av regionens viktigste bygge- og anleggsprosjekter som ny vannforsyning, Fornebubanen og Livsvitensenteret.

NOAH Engadalen tilbyr:

  • Sentral beliggenhet nær Oslo, 30 km fra Sinsenkrysset.
  • Stor mottakskapasitet på inntil 750 000 tonn masser per år.
  • Effektivt mottak med doble vekter, forenklet registreringsrutine og fakturering.
  • Serviceinnstilt personal som er til stede under hele åpningstiden.
  • Hjulvaskanlegg for effektiv vask av kjøretøy.

Nytt jordbruksareal

NOAH Engadalen er et prosjekt der vi omdanner tidligere skrinn og lite produktiv mark til nytt jordbruksareal. Dette gjør vi ved å forme nytt landskap med overskuddsmasser som topptettes og til slutt tilføres et tykt lag med matjord. Når mottaket avsluttes, vil område være produktivt jordbruksareal. På denne måten løser vi både regionens behov for massemottak og sikrer økt matproduksjon for fremtiden.

Fossilfri drift

Anlegget driftes med moderne maskiner som går på biodrivstoff. Vi er stolte av driften av mottaket gir netto null utslipp av CO2. Her kan du lese mer om fossilfritt massemottak.