Lukk

NOAH Engadalen - Osloregionens største inert deponi

NOAH AS i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS har åpnet et nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune.

NOAH Engadalen mottar inerte masser fra byggeprosjekter i Oslo-området for på den måten å sikre trygg og miljøvennlig sluttdisponering og samtidig re-etablere nytt areal som kan benyttes til framtidig næringsvirksomhet.

Med dette tilbyr NOAH Engadalen AS:

– Sentral beliggenhet nær Oslo
– Oppfyllingsområdet har en mottakskapasitet på over 4 millioner tonn med masser
– Konkurransedyktige betingelser
– Åpningstid mandag – torsdag fra 0700 – 1900 og fredag 0700-1500
– Moderne vektløsning med forenklet registreringsrutine og fakturering
– Ny forbedret adkomstvei som garanterer enkel inn- og utkjøring
– Miljøvennlig hjulvaskanlegg for effektiv vask av kjøretøy
– Egen rensepark som sikrer at elvesystemet nedstrøms anlegget oppnår en forbedret økologisk tilstand
– Serviceinnstilt personal som er tilstede under hele åpningstiden