Lukk

NOAH starter Osloregionens største inert deponi

NOAH AS åpner i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune.

Med dette kan NOAH Engadalen AS tilby:

– Sentral beliggenhet spesielt fra Oslo øst
– Stor mottakskapasitet på 350.000 tonn pr. år i 12 år
– Konkurransedyktige betingelser
– Åpningstid fra 0700 – 1900
– Ny effektiv vekt kombinert med forenklet registreringsrutine og fakturering
– Ny forbedret adkomstvei som garanterer enkel inn- og utkjøring
– Hjulvaskeanlegg for å beskytte ytre miljø mot forurensing
– Vannrensepark for å sikre ytre miljø som eksisterende bekker
– Serviceinnstilt personal som skal være tilstede under hele åpningstiden
– Oppstart Q1 2019