Close

NOAH sponsormidler

NOAH bidrar aktivt i de lokalsamfunnene der vi har virksomhet. Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar. I Holmestrand-området ønsker NOAH å støtte formål som fremmer et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 15. februar hvert år, og søknadsskjema er tilgjengelig på denne siden fra 15. januar til 15. februar.

Alle ikke-kommersielle aktører i Holmestrand kommune og omkringliggende områder kan søke om sponsormidler fra NOAH. Midlene skal bidra til inkludering, folkehelse og/eller et bedre og renere miljø. Formål som fremmer klima, miljø eller bærekraft vil bli prioritert.

I Nittedal støtter NOAH Engadalen AS fire idrettslag i tillegg til Nittedal Teater. Les mer om begrunnelsen og støtten her.