Close

NOAH sponsormidler

NOAH bidrar aktivt i de lokalsamfunnene der vi har virksomhet. Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar. I Holmestrand og Nittedal-området ønsker NOAH å støtte formål som fremmer et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 15. februar hvert år, og søknadsskjema er tilgjengelig nederst på denne siden. Søknader blir behandlet i perioden 15. februar til 15. mars hvert år.

Alle ikke-kommersielle aktører i Holmestrand og Nittedal kommune og omkringliggende områder kan søke om sponsormidler fra NOAH. Midlene skal bidra til inkludering, folkehelse og/eller et bedre og renere miljø. Formål som fremmer miljø, bærekraft, inkludering og/eller folkehelse vil derfor bli prioritert.

Her kan du lese mer om tildelingen i Holmestrand for 2024 og tildelingen i Nittedal for 2024.

Sponsorsøknad

Om søkeren

Lag, forening, skole eller lignende

Kontaktperson

Informasjon

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »