Lukk

NOAH sponsormidler

NOAH bidrar aktivt i de lokalsamfunnene der vi har virksomhet. Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar. I Holmestrand-området ønsker NOAH å støtte formål som fremmer et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 15. februar hvert år.

Alle ikke-kommersielle aktører i Holmestrand kommune og omkringliggende områder kan søke om sponsormidler fra NOAH. Midlene skal bidra til inkludering, folkehelse og/eller et bedre og renere miljø. Formål som fremmer klima, miljø eller bærekraft vil bli prioritert.

Man kan søke om midler flere ganger og søknadsskjema som blir tilgjengelig på denne siden må fylles ut.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2021.

I Nittedal støtter NOAH Engadalen AS de fire idrettslagene i kommunen. Les mer om begrunnelsen og støtten her.