Lukk

NOAH sponsormidler

NOAH bidrar aktivt i de lokalsamfunnene der vi har virksomhet. Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar. I Holmestrand-området ønsker NOAH å støtte formål som fremmer et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 15. februar hvert år.

Alle ikke-kommersielle aktører i Holmestrand kommune og omkringliggende områder kan søke om sponsormidler fra NOAH. Midlene skal bidra til inkludering, folkehelse og/eller et bedre og renere miljø. Formål som fremmer klima, miljø eller bærekraft vil bli prioritert.

Man kan søke om midler flere ganger og søknadsskjema med søknadsfrist 15. februar er tilgjengelig her:

Om søkeren

Lag, forening, skole eller lignende

Kontaktperson

Informasjon

 

I Nittedal støtter NOAH Engadalen AS fire idrettslag i tillegg til Nittedal Teater. Les mer om begrunnelsen og støtten her.