Close

NOAH-midler til lokalmiljøet

Sande Jazzfestival, Girl Power og BUA utlånssentral er blant mottakerne av årets sponsormidler fra NOAH.

Foto: Kjersti Jergel-Johnsen, Jarlsberg Avis

Blant årets største mottakere er Girl Power, som jobber for å få flere ungdommer i aktivitet.
“Vi har latt oss imponere av disse jentene som tilbyr et bredt utvalg av aktiviteter med nye læringsarenaer og positive møteplasser for ungdom i nærmiljøet. For å skape inkludering og mangfold er hele tilbudet med både låneutstyr og inngangsbilletter gratis. De samarbeider tett med BUA utlånssentral som også er en vi har valgt å gi sponsormidler til i år”, forteller kommunikasjonssjef i NOAH Unni Claussen.

Hun understreker at selskapet fikk inn mange gode søknader om sponsormidler, og tildelingskomiteen måtte foreta en tøff prioritering blant gode formål.
“Det rører seg utrolig mye bra initiativ i kommunen. Vi har valgt prosjekter som enten treffer “spot on” på formålet om å bidra til oppvekst, miljø og inkludering og/eller der NOAH får godt eierskap og mulighet til å etablere et godt samarbeid. Eksempler på dette er samarbeid om aktiviteter om sommeren på Langøya», sier Claussen.

Ta Langøya i bruk

Det er nemlig et ønske både fra NOAH og fra kommunen om å engasjere lag og foreninger til å i større grad ta det restaurerte området på Langøya i bruk.
“Når våre sponsormidler kan bidra til at lag og foreninger etablerer gode friluftstilbud på Langøya er det vinn-vinn, sier Claussen, og nevner Stolpejakt i regi av Botne Skiklubb Orientering, disc-golf-bane via Sande Sportsklubb og seilaktivitet for barn som eksempler.

Holmestrand seilforening Jollegruppa får støtte til SommerSeil for barn i skoleferien mens Holmestrand husflidslag har kreativ sommerskole for barn og unge mellom 8-12 år. «Det er godt å se at det er mange gode gratis tilbud rettet mot barn og unge i byen også i sommerferien», sier Claussen.

Gratis aktiviteter for barn og unge

Totalt deler NOAH også i år ut 500.000 kroner. Pengene fordeles til 14 lokale lag, foreninger og initiativer. Unni Claussen understreker at NOAH er opptatt av å støtte de lokalsamfunnene selskapet opererer i, og at det er et mål å investere i lokale initiativer som hjelper til med å fremme et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn. Selskapet støtter også lokalmiljøet i Nittedal og Sokndal.
“Inkludering i aktivitet er viktig i tider der mange barnefamilier opplever trang økonomi. Derfor har vi valgt å støtte BUA som låner ut sportsutstyr gratis. De opplever stor vekst og trenger mer midler og utstyr,” forteller Claussen.

Folkefest

En annen stor mottaker er Sande Jazzfestival som får 100.000 kroner til festivalen som går av stabelen 19. – 22. september. Hit kommer både lokale og internasjonale artister, og flere historiske og kulturelle arenaer i Sande brukes som konsertscener. NOAHs støtte skal i hovedsak benyttes til å dekke gratis barnearrangementer tilknyttet festivalen.

Videre støtter NOAH Holmestrand dykkerklubb med hjertestarter og førstehjelpsutstyr som vil være tilgjengelig for alle i småbåthavna.

I tillegg sponser NOAH kultur og sport i form av støtte til Danseløven ballettskole, Holmestrand Byteater, Elevrådet Gjøklep Ungdomsskole, Klokkerjordet Skole (FAU), Holmestrand Pride og NOAH-runden i Botnemarka.

«Vi vil takke alle som søkte om sponsormidler, og selv om vi ikke kunne tildele midler til alle, er vi imponert over det gode arbeidet og engasjementet som blir lagt ned i vårt lokalsamfunn», avslutter kommunikasjonssjefen.

Oversikt over mottakere 2024:

Sande Jazzfestival 100.000
Girl Power 80.000
BUA utlånssentral Holmestrand 40.000
Holmestrand Seilforening Jollegruppa 40.000
Holmestrand dykkerklubb 30.000
Danseløven ballettskole 30.000
Holmestrand Husflidslag 30.000
Elevrådet Gjøklep Ungdomsskole 30.000
Klokkerjordet skole FAU 25.000
Holmestrand Pride 25.000
Botne Skiklubb Orientering 25.000
Sande Sportsklubb 25.000
Holmestrand Byteater 10.000
Botne Skiklubb – NOAH runden 10.000

Foto headerbilde: Kjertsti Jergel-Johnsen, Jarlsberg Avis