Lukk

Åpen dag på Langøya: Lørdag 25. august

Vi ønsker i år å fokusere på NOAHs ambisjoner for framtiden (kall dem gjerne våre drømmer). Under Åpen dag 25. august skal vi vise hvordan…

Les mer

Fastsettelse av planprogram for deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet fastsatte 13. juli 2018 planprogrammet for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik.

Les mer

Revidert driftsplan for Sydbruddet godkjent

Direktoratet for mineralforvaltning godkjenner NOAHs forslag til revidert driftsplan for Sydbruddet på Langøya.

Les mer

NOAH har fått fornyet miljøsertifikat

NOAH er blitt miljøsertifisert nå også basert på nytt web-basert verktøy for kvalitet- og HMS-ledelse.

Les mer

Flyveaskens fremtid: Avfallsmeldingen og ferske fagrapporter fra SINTEF og Norsk Energi

Sirkulærøkonomi og ressursbevaring står høyt på samfunnets agenda. I forbindelse med Stortingets behandling av avfallsmeldingen våren 2018, vedtok politikerne blant annet at myndighetene skal utrede…

Les mer

Ringvirkningsregnskap viser at NOAH har stor betydning for mange!

Å tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet, er NOAHs desidert viktigste samfunnsfunksjon. Slik bidrar vi til et renere miljø, og er med på å oppfylle…

Les mer

Trygg håndtering av naturlig radioaktivitet

NOAH deponerer avfall på Langøya med lav radioaktivitet. Utførte målinger bekrefter at utslippet ikke har noen miljømessig effekt. Slik skal det også være i fremtiden.

Les mer

NOAH setter opp gratis sommerbåt til Langøya i år!

NOAH ønsker å gjøre de store friområdene på Langøya tilgjengelig for folk flest. Derfor setter vi  opp egen båtforbindelse to dager hver uke denne sommeren.

Les mer

Fjellrensingen på Langøya: Ekstra kraftig salve onsdag 6. juni

Fjellrensingen på Langøya fortsetter slik som tidligere meldt. Onsdag morgen / formiddag (6. juni) blir det i tråd med planen gjennomført en noe kraftigere sprengning enn…

Les mer

Revidert driftsplan for Sydbruddet

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt forslag til revidert driftsplan fra NOAH for Sydbruddet på Langøya.

Les mer