Lukk

Ny rapport om vannkvaliteten rundt Langøya

En rapport fra DNV GL viser at vannkvaliteten i sjøen rundt Langøya generelt har en god tilstand. Det er fortsatt trygt å spise blåskjellene sanket…

Les mer

NOAH-konferansen 2019: Farlig avfall og det sirkulære samfunn

For andre året på rad, ble NOAH-konferansen gjennomført over to dager tidlig i mars. Årets tema var «Farlig avfall og det sirkulære samfunn». Engasjerte foredragsholdere…

Les mer

Engadalen deponi i Nittedal åpnes!

Alle myndighetstillatelser er nå gitt. Entreprenører, transportører og tomteutbyggere i Stor-Oslo får derved et svært miljøgodt og effektivt tilbud knyttet til inert avfall og lett…

Les mer

NOAH vil redusere tungtransporten gjennom Holmestrand sentrum med over 400 lastebiler

NOAH planlegger et prosjekt med sjøtransport av katodeavfall til Langøya som skal erstatte lastebiltransport gjennom Holmestrand sentrum.

Les mer

NOAH gjør det godt i bærekraftundersøkelse

Sinfra er innkjøpsorganisasjon til store, svenske aktører innen fjernvarme, vann og avløp samt elektrisitet. Målet er å inngå avtaler med leverandører som driver ut fra…

Les mer

Vanndamp fra anlegget på Langøya

NOAH får flere spørsmål knyttet til synlig vanndamp fra anlegget på Langøya, og håper denne saken kan bidra til oppklaring.

Les mer

Vi søker salgssjef for saneringsprosjekter

Salgssjef Engadalen NOAH AS åpner i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal…

Les mer

Tilbakeblikk på NOAHs 25 år på Langøya – God Jul!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!    

Les mer

Langøya er ønsket som del av «Padleled Vestfold»!

Sammen med Vestfold fylkeskommune har NOAH ambisjon om å innlemme Langøya som del av den nyåpnede padleleden i Vestfold. En gledelig nyhet for tusenvis av…

Les mer

NOAH inviterer til foredrag om sprengning på Langøya

NOAH inviterer Langøyas naboer til foredrag om det pågående steinuttaket på øya! Velkommen!

Les mer