Lukk

Vanndamp fra Langøya

Som del av den regulære behandlingen på Langøya, fuktes noe avfall med vann før mellomlagring. Prosessen skaper noe vanndamp, og ettersom gradestokken kryper ned mot…

Les mer

NOAH-medarbeider i anerkjent vitenskapstidsskrift

NOAHs medarbeider Simen Bergan kan glede seg over å ha fått publisert forskningsartikkel i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet «Physica Status Solidia applications and materials science»….

Les mer

NOAH vurderer videre farlig avfallsavfallsbehandling på Langøya etter at deponiet er fullt

NOAH har det siste året utviklet et nytt konsept for nasjonalt deponi for farlig avfall. Dette innebærer fortsatt avfallsbehandling på Langøya, og utskiping av ferdig…

Les mer

Forsvaret bruker Langøya til øvelse onsdag 30.08.

NOAH har på forespørsel stilt deler av Langøya til disposisjon for Forsvaret mellom kl. 2200 og ca. 2330 onsdag 30. august. Øvelsen vil ventelig være…

Les mer

ÅPEN DAG 2017: 1.720 besøkende!

Dette ble virkelig et arrangement helt utenom det vanlige på Langøya!

Les mer

NOAH valgt inn i styret i viktig bransjeforening

Prosessjef Toril Roberg er valgt inn i styret i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Foreningen samler de viktigste aktørene innen farlig avfallsområdet i Norge,…

Les mer

NOAH orienterte på «Askdagen 2017»

NOAH var i år invitert til å holde foredrag på «Askdagen 2017». Dette er en stor, svensk fagkonferanse innen energigjenvinning.

Les mer

Spektakulært skip til Langøya: Inngår i NOAHs satsning på miljøvennlig transport

Skipet MV Gerardus Mercator representerer ny og mer miljøvennlig leveringsform for sjøbunnsedimenter. Bruk av skipet er ledd i NOAHs satsning på miljøvennlige transportløsninger.

Les mer

NOAH representert i Miljøpolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg er viktig organ i Norsk Industri. Utvalget bidrar til arbeidet med å oppnå miljøeffektive virkemidler i industrien.

Les mer

Fagtidsskrift omtaler NOAHs planer i Brevik

Under overskriften «Rom for farlig avfall» omtaler fagtidsskriftet GEO365 NOAHs ambisjoner og planer for behandlingsanlegg for farlig avfall i Brevik. Les artikkelen her.

Les mer