Close
Langøya skaper både lokale og nasjonale verdier

Langøya skaper både lokale og nasjonale verdier

Artikkel fra næringslivsmagasin i Holmestrand; NOAH i Holmestrand har et stort ansvar: Å hindre forurensing fra industrien og rehabilitere Langøya.

Read more
Åpnet fossilfritt massemottak

Åpnet fossilfritt massemottak

Dette er et viktig skritt på veien til å håndtere samfunnets overskuddsmasser på en mer miljøvennlig måte. Nå er vi fossilfrie, spørsmålet er hvordan vi…

Read more

Norges første fossilfrie massemottak

Hos NOAH Engadalen AS i Nittedal kommune kjører nå alle maskinene på biodeisel. Det gjør anlegget til Norges første fossilfrie massemottak.

Read more
Verdens første hybride frakteskip

Verdens første hybride frakteskip

NOAH og Hagland skriver industrihistorie med batterihybriden Hagland Captain. Det ombygde bulkskipet vil kutte NOX-utslippene med 90 %, noe som tilsvarer 84.000 personbiler.

Read more
Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem – deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Dette bør heller håndteres i et system hvor vi gjenvinner…

Read more
Bærekraft i et uvanlig år

Bærekraft i et uvanlig år

NOAHs nye bærekraftsrapport viser et konsern i rask utvikling når det gjelder omlegging til mer klimavennlige løsninger i egen drift. Spesielt innenfor logistikk skjer det…

Read more
Seminar Arendalsuka: Fra avfall til sirkulær ressurs – hva skal til?

Seminar Arendalsuka: Fra avfall til sirkulær ressurs – hva skal til?

I Arendal samler vi avfallsprodusenter og –innsamlere, byråkrater, pådrivere og politikere til innlegg og samtaler om hvordan vi kan realisere et miljøvennlig sirkulært system i…

Read more
Temavandringer på Langøya i august

Temavandringer på Langøya i august

Som en del av Åpen Sommer inviterer NOAH til guidede temavandringer på Langøya i august. Turene er gratis og passer for alle.

Read more
Opplev unike Langøya i sommer!

Opplev unike Langøya i sommer!

For 30 år siden var deponiet ved nordenenden av Langøya et enormt krater. I dag er det en unik øy for bading, turer og naturopplevelser….

Read more
Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

NOAH søker om endring i tillatelsen for å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på Langøya.

Read more