Lukk

Ringvirkningsregnskap viser at NOAH har stor betydning for mange!

Å tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet, er NOAHs desidert viktigste samfunnsfunksjon. Slik bidrar vi til et renere miljø, og er med på å oppfylle…

Les mer

Trygg håndtering av naturlig radioaktivitet

NOAH deponerer avfall på Langøya med lav radioaktivitet. Utførte målinger bekrefter at utslippet ikke har noen miljømessig effekt. Slik skal det også være i fremtiden.

Les mer

NOAH setter opp gratis sommerbåt til Langøya i år!

NOAH ønsker å gjøre de store friområdene på Langøya tilgjengelig for folk flest. Derfor setter vi  opp egen båtforbindelse to dager hver uke denne sommeren.

Les mer

Fjellrensingen på Langøya: Ekstra kraftig salve onsdag 6. juni

Fjellrensingen på Langøya fortsetter slik som tidligere meldt. Onsdag morgen / formiddag (6. juni) blir det i tråd med planen gjennomført en noe kraftigere sprengning enn…

Les mer

Revidert driftsplan for Sydbruddet

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt forslag til revidert driftsplan fra NOAH for Sydbruddet på Langøya.

Les mer

Viktig dansk partner miljøsertifisert i samarbeid med NOAH

NOAHs samarbeidspartner i Danmark, Bech-gruppen, har i samarbeid med NOAH blitt miljøsertifisert i henhold til standarden ISO 14001. Arbeidet har resultert i et dokumentasjonsgrunnlag som underbygger kvalitetstenkning og systematikk…

Les mer

Fjellrensk på Langøya kan forårsake støy

For å unngå steinras og sikre arbeidsmiljøet for de ansatte, vil NOAH utføre fjellrensk av bruddvegger syd i deponiet på Langøya. Selskapet varsler derfor om…

Les mer

Kronikk i Teknisk Ukeblad: Slik bør Norge redusere mengden farlig avfall

Tirsdag 24. april publiserte Teknisk Ukeblad en kronikk der administrerende direktør Carl Hartmann skriver at det er svært positivt at Stortinget har vedtatt at regjeringen…

Les mer

Forvaltningsplanen for Langøya naturreservat er ferdig

Torsdag ble forvaltningsplanen for naturreservatet på Langøya godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. Planen gir et godt grunnlag for å ta vare på øya for fremtidige…

Les mer

Miljødirektoratet med gjester fra Uganda

Miljødirektoratet var i mars vertskap for en delegasjon fra miljømyndighetene i Uganda. Esso-raffineriet på Slagentangen og NOAHs behandlingsanlegg på Langøya ble vist fram for gjestene.

Les mer