Close
God økologisk tilstand ved Langøya

God økologisk tilstand ved Langøya

En ny resipientovervåkning for områdene rundt Langøya viser at den økologiske tilstanden samlet sett er god og stabil.

Les mer
NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

Den svenske offentlige innkjøpsordningen Sinfra (Swedish Purchasing Centre for Infrastructure Economic Association) rapporterte nylig resultatene av sin årlige bærekraftsundersøkelse for 2021.

Les mer
Skoleelever besøkte Langøya

Skoleelever besøkte Langøya

Med bærekraft på læreplan kom 150 elever fra Gjøklep Ungdomsskole i Holmestrand på bedriftsbesøk til NOAH på Langøya. Fordelt over 5 dager fikk elevene omvisning…

Les mer
Samarbeider om nytt gjenvinningsprosjekt

Samarbeider om nytt gjenvinningsprosjekt

Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere…

Les mer
NOAH støtter formål for barn og unge

NOAH støtter formål for barn og unge

Etter to år med pandemi, og begrensede muligheter for aktivitet, har NOAH i årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand valgt å prioritere formål som kommer…

Les mer
Webinar om NOAHs utviklingsprosjekter

Webinar om NOAHs utviklingsprosjekter

Vi opplever interesse omkring våre forsknings- og utviklingsprosjekter innen gjenvinning og sirkulære verdikjeder. Vi inviterte derfor til en gjennomgang av prosjektene og teknologiene ved leder…

Les mer
Ny entreprenøravtale for Langøya sikrer overgang til biodiesel

Ny entreprenøravtale for Langøya sikrer overgang til biodiesel

Når Kjeldaas kommer inn som ny hovedentreprenør for NOAH på Langøya tar de med seg en maskinpark som går på fossilfri biodiesel. «Et viktig skritt…

Les mer
Åpner for sponsorsøknader

Åpner for sponsorsøknader

Bidrar din aktivitet til noe positivt for lokalmiljøet i Holmestrand eller i Nittedal? Da kan du søke om sponsormidler fra NOAH for 2022.

Les mer
Forskningsstøtte til fremtidens gjenvinningsteknologi

Forskningsstøtte til fremtidens gjenvinningsteknologi

Norges forskningsråd investerer 780 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet. 16 millioner kroner går til Askepott, et forskningsprosjekt på gjenvinning av industrisyre og flyveaske.

Les mer
NOAHs ansatte gir årets julegave til Barnekreftforeningen i Vestfold

NOAHs ansatte gir årets julegave til Barnekreftforeningen i Vestfold

Også i år har de ansatte i NOAH valgt å gi julegaven videre til et godt formål. I år som i 2019 er det Barnekreftforeningen…

Les mer