Lukk

Forvaltningsplanen for Langøya naturreservat er ferdig

Torsdag ble forvaltningsplanen for naturreservatet på Langøya godkjent av Fylkesmannen i Vestfold. Planen gir et godt grunnlag for å ta vare på øya for fremtidige…

Les mer

Miljødirektoratet med gjester fra Uganda

Miljødirektoratet var i mars vertskap for en delegasjon fra miljømyndighetene i Uganda. Esso-raffineriet på Slagentangen og NOAHs behandlingsanlegg på Langøya ble vist fram for gjestene.

Les mer

Oppfølging, måling og rapportering av virksomheten på Langøya

Aktivitetene for 2017 og starten på 2018 viser at NOAH har en god og etterrettelig drift knyttet til virksomheten på Langøya.

Les mer

Uhell med tankbil på Langøya

Det oppstod et teknisk uhell med en tankbil som losset flyveaske ved NOAHs behandlingsanlegg på Langøya onsdag morgen.

Les mer

NOAH deltar på svensk konferanse

NOAH er tilstede på den svenske konferansen «Renare mark» 21.-22. mars. NOAH-representanter fra både Norge, Sverige og Danmark vil være tilstede.  Møt våre representanter på Louis konsert & kongress i…

Les mer

NOAH markerer 25 år: «Kickstarter» ny møtearena

Startskuddet for jubileumsåret gikk 24. januar på Quality Expo hotel i Oslo.

Les mer

NOAH i stortingshøring

Regjeringen la i juni 2017 frem avfallsmeldingen. NOAH avga sitt høringssvar til stortingsmeldingen i Energi- og miljøkomiteen den 15. januar 2018 (se videoopptak lenger ned…

Les mer

Folkemøte i Brevik avholdt

Onsdag 10. januar arrangerte Klima- og miljødepartementet et folkemøte i Brevik om planene for et anlegg for farlig uorganisk avfall. Møtet startet med at departementet…

Les mer

Planprogrammet for et mulig deponi for uorganisk behandlet farlig avfall i Brevik er lagt ut på høring.

Planprogrammet for etablering av et mulig deponi for uorganisk behandlet farlig avfall i Brevik ble lagt ut på høring av Klima- og miljødepartementet 13. desember….

Les mer

Vanndamp fra Langøya

Som del av den regulære behandlingen på Langøya, fuktes noe avfall med vann før mellomlagring. Prosessen skaper noe vanndamp, og ettersom gradestokken kryper ned mot…

Les mer