Close
Nittedals kommunefugl, Dvergloen, har vendt tilbake til Engadalen – og tatt med seg noen venner

Nittedals kommunefugl, Dvergloen, har vendt tilbake til Engadalen – og tatt med seg noen venner

NOAH gjennomførte 9. juni en befaring sammen med Tor Skjetne i BirdLife Norge, Nittedal lokallag for å undersøke om det var hekkende par med Dverglo…

Les mer
Åpen Sommer på Langøya

Åpen Sommer på Langøya

Velkommen ut til Oslofjordens neste største og mest unike øy! NOAH setter opp båt hver helg i skoleferien og tilbyr et variert program på øya…

Les mer
God økologisk tilstand ved Langøya

God økologisk tilstand ved Langøya

En ny resipientovervåkning for områdene rundt Langøya viser at den økologiske tilstanden samlet sett er god og stabil.

Les mer
NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

Den svenske offentlige innkjøpsordningen Sinfra (Swedish Purchasing Centre for Infrastructure Economic Association) rapporterte nylig resultatene av sin årlige bærekraftsundersøkelse for 2021.

Les mer
Skoleelever besøkte Langøya

Skoleelever besøkte Langøya

Med bærekraft på læreplan kom 150 elever fra Gjøklep Ungdomsskole i Holmestrand på bedriftsbesøk til NOAH på Langøya. Fordelt over 5 dager fikk elevene omvisning…

Les mer
Samarbeider om nytt gjenvinningsprosjekt

Samarbeider om nytt gjenvinningsprosjekt

Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere…

Les mer
NOAH støtter formål for barn og unge

NOAH støtter formål for barn og unge

Etter to år med pandemi, og begrensede muligheter for aktivitet, har NOAH i årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand valgt å prioritere formål som kommer…

Les mer
Webinar om NOAHs utviklingsprosjekter

Webinar om NOAHs utviklingsprosjekter

Vi opplever interesse omkring våre forsknings- og utviklingsprosjekter innen gjenvinning og sirkulære verdikjeder. Vi inviterte derfor til en gjennomgang av prosjektene og teknologiene ved leder…

Les mer
Ny entreprenøravtale for Langøya sikrer overgang til biodiesel

Ny entreprenøravtale for Langøya sikrer overgang til biodiesel

Når Kjeldaas kommer inn som ny hovedentreprenør for NOAH på Langøya tar de med seg en maskinpark som går på fossilfri biodiesel. «Et viktig skritt…

Les mer
Åpner for sponsorsøknader

Åpner for sponsorsøknader

Bidrar din aktivitet til noe positivt for lokalmiljøet i Holmestrand eller i Nittedal? Da kan du søke om sponsormidler fra NOAH for 2022.

Les mer