Lukk

Bekreftelse på kritisk samfunnsfunksjon

Norske myndigheter bekrefter at NOAH AS utgjør en kritisk samfunnsfunksjon. Henting og behandling av uorganisk farlig avfall går som normalt.

Les mer

NOAH drifter som normalt

NOAH er i full beredskap med mål om å opprettholde innhenting, mottak og behandling av farlig avfall gjennom korona-utbruddet. NOAHs drift er en kritisk samfunnsfunksjon.

Les mer

Oppgraderer Langøya med ny høyspentkabel

Sjøkabler fra 20- og 50-tallet skal erstattes for å sikre strømforsyningen til Langøya. Den nye strømforsyningen vil sikre mål om å elektrifisere deler av maskinparken…

Les mer

Planlegger ny terminal for omlegging fra vei til sjø

NOAH planlegger en terminal på østkysten av Sverige for en stortstilt omlegging av transport fra vei til sjø. Resultatet vil være klimakutt og færre lastebiler…

Les mer

Dette gjør NOAH for å hindre coronasmitte

NOAH har iverksatt nødvendige tiltak i alle deler av virksomheten for å være føre-var og bidra til å hindre spredning av coronaviruset.

Les mer

Vi svarer om import, sikkerhet og mottakskontroll

Her svarer NOAH på spørsmål som stilles om import av avfall, kontroll- og prøvetaking, sikkerhet og omklassifisering.

Les mer

Inviterer fylkespolitikerne til Langøya

NOAH ønsker å presentere bedriftens omfattende styringssystem for å motta, behandle og deponere avfall som kommer til Langøya, samt gjeldende rammer, tillatelser, kontroll og tilsyn…

Les mer

Ingen grunn til uro for mottakskontrollen

Fylkestingspolitiker Kåre Pettersen uttrykker bekymring for deponering av avfall på Langøya i et brev til fylkesordføreren i Vestfold og Telemark datert 17. januar. NOAH tar…

Les mer

Lærlinger gir kompetanseløft

NOAH er en kompetansebedrift med fagfolk innenfor en lang og variert rekke fag. For å sikre fremtidig kompetanse og være med å ta ansvar for…

Les mer

Høringssvar til Ekspertutvalgets rapport

I vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport om farlig avfall sier NOAH seg enig i målene, men uenig i måten utvalget mener Norge skal nå dem.

Les mer