Lukk

NOAH lanserer nettversjon av konsekvensutredningen

NOAH har laget en egen nettversjon av konsekvensutredningen om mulig deponi i Brevik. Målet er at informasjonen skal bli mer tilgjengelig og enklere å forstå.

Les mer

NOAH leverer konsekvensutredning vedrørende bruk av Dalen gruver som lager for behandlet avfall i Brevik

Tirsdag 4. september leverte NOAH konsekvensutredningen og gjør den samtidig tilgjengelig for offentligheten. Den videre prosessen avgjøres av myndighetene.

Les mer

Dumpet batteriavfall slo trolig ut på måling av vannkvaliteten rundt Langøya

DNV GL peker i en rapport på at batteriavfall langs havbunnen på Langøya kan være årsaken til unormalt høyt nivå av kvikksølv i en blåskjell-måling…

Les mer

Åpen dag 2018: Innblikk i NOAHs ambisjoner

940 benyttet anledningen til å besøke NOAHs tradisjonelle Åpen dag arrangement i år. Aldri tidligere har vel publikum fått så mye informasjon om vårt arbeid og…

Les mer

NOAH kjøper industritomt og vil flytte selskapets tungtransport ut av Holmestrand sentrum

Etter lange forhandlinger har NOAH kjøpt området sør for Felleskjøpet i Holmestrand. Målet er å flytte tungtransporten ut av Holmestrand sentrum.

Les mer

Åpen dag på Langøya: Lørdag 25. august

Vi ønsker i år å fokusere på NOAHs ambisjoner for framtiden (kall dem gjerne våre drømmer). Under Åpen dag 25. august skal vi vise hvordan…

Les mer

Fastsettelse av planprogram for deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet fastsatte 13. juli 2018 planprogrammet for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik.

Les mer

Revidert driftsplan for Sydbruddet godkjent

Direktoratet for mineralforvaltning godkjenner NOAHs forslag til revidert driftsplan for Sydbruddet på Langøya.

Les mer

NOAH har fått fornyet miljøsertifikat

NOAH er blitt miljøsertifisert nå også basert på nytt web-basert verktøy for kvalitet- og HMS-ledelse.

Les mer

Flyveaskens fremtid: Avfallsmeldingen og ferske fagrapporter fra SINTEF og Norsk Energi

Sirkulærøkonomi og ressursbevaring står høyt på samfunnets agenda. I forbindelse med Stortingets behandling av avfallsmeldingen våren 2018, vedtok politikerne blant annet at myndighetene skal utrede…

Les mer