Lukk

Langøya er ønsket som del av «Padleled Vestfold»!

Sammen med Vestfold fylkeskommune har NOAH ambisjon om å innlemme Langøya som del av den nyåpnede padleleden i Vestfold. En gledelig nyhet for tusenvis av…

Les mer

NOAH inviterer til foredrag om sprengning på Langøya

NOAH inviterer Langøyas naboer til foredrag om det pågående steinuttaket på øya! Velkommen!

Les mer

NOAH-veteran tildelt «Miljøringenprisen 2018»

En av NOAHs veteraner (nå pensjonist), Trygve Sverreson har mottatt «Miljøringenprisen 2018». Trygve Sverreson har et langt yrkesliv bak seg i Norcem (og Norcem-eide Miljøindustri AS)…

Les mer

Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn

Til sammen fem tilsynsmyndigheter har ansvar for å kontrollere de nær 100 norske industribedriftene som faller inn under Storulykkeforskriften. Miljødirektoratet kontrollerte nylig NOAHs anlegg på…

Les mer

NOAH utplasserer målere i forbindelse med sprengningsarbeidene på Langøya

Flere i Holmestrand og omegn merker sprengningsarbeidet på Langøya. NOAH utplasserer denne uken fem rystelsesmålere i områdene rundt Langøya.

Les mer

NOAH inngår avtale med Hagland Shipping om miljøoppgradering av bulkskip

NOAH og Haugesund-rederiet Hagland Shipping går sammen om å utruste et bulkskip med utslippsfrie landoperasjoner og inn- og utseilinger.

Les mer

NOAH deltar i EUs arbeid for best avfallsbehandling

NOAH har vært ett av referanseanleggene i EUs arbeid med å definere best anvendelig teknologi (BAT) for avfallsbehandling. I EUs dokumentasjon finnes det mange referanser…

Les mer

DMF har gjennomført tilsyn på Langøya

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført tilsyn i Sydbruddet på Langøya. Det ble ikke registrert avvik under tilsynet.

Les mer

Klima- og miljøministeren besøkte Langøya

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Langøya torsdag 18. oktober 2018. Her fikk han og kollegaene en rundtur på øya og presentert NOAHs virksomhet i…

Les mer

NOAH på Ørakonferansen 2018

Konferansen samler årlig opp mot 200 deltakere fra industri, næringsliv og politikk.

Les mer