Lukk

NOAH deltar i EUs arbeid for best avfallsbehandling

NOAH har vært ett av referanseanleggene i EUs arbeid med å definere best anvendelig teknologi (BAT) for avfallsbehandling. I EUs dokumentasjon finnes det mange referanser…

Les mer

DMF har gjennomført tilsyn på Langøya

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført tilsyn i Sydbruddet på Langøya. Det ble ikke registrert avvik under tilsynet.

Les mer

Klima- og miljøministeren besøkte Langøya

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Langøya torsdag 18. oktober 2018. Her fikk han og kollegaene en rundtur på øya og presentert NOAHs virksomhet i…

Les mer

NOAH på Ørakonferansen 2018

Konferansen samler årlig opp mot 200 deltakere fra industri, næringsliv og politikk.

Les mer

Film fra årets Åpen Dag på Langøya

Den siste lørdagen i august 2018 besøkte nesten 1.000 mennesker Langøya for å lære mer om NOAHs virksomhet. Vi takker for interessen og oppmøtet!

Les mer

Stor interesse for NOAH på fagkonferanse

NOAH deltok på den årlige Farlig avfallskonferansen. Dette er møteplassen for både myndigheter og bransje.

Les mer

NOAH lanserer nettversjon av konsekvensutredningen

NOAH har laget en egen nettversjon av konsekvensutredningen om mulig deponi i Brevik. Målet er at informasjonen skal bli mer tilgjengelig og enklere å forstå.

Les mer

NOAH leverer konsekvensutredning vedrørende bruk av Dalen gruver som lager for behandlet avfall i Brevik

Tirsdag 4. september leverte NOAH konsekvensutredningen og gjør den samtidig tilgjengelig for offentligheten. Den videre prosessen avgjøres av myndighetene.

Les mer

Dumpet batteriavfall slo trolig ut på måling av vannkvaliteten rundt Langøya

DNV GL peker i en rapport på at batteriavfall langs havbunnen på Langøya kan være årsaken til unormalt høyt nivå av kvikksølv i en blåskjell-måling…

Les mer

Åpen dag 2018: Innblikk i NOAHs ambisjoner

940 benyttet anledningen til å besøke NOAHs tradisjonelle Åpen dag arrangement i år. Aldri tidligere har vel publikum fått så mye informasjon om vårt arbeid og…

Les mer