Close
Temavandringer på Langøya i august

Temavandringer på Langøya i august

Som en del av Åpen Sommer inviterer NOAH til guidede temavandringer på Langøya i august. Turene er gratis og passer for alle.

Les mer
Opplev unike Langøya i sommer!

Opplev unike Langøya i sommer!

For 30 år siden var deponiet ved nordenenden av Langøya et enormt krater. I dag er det en unik øy for bading, turer og naturopplevelser….

Les mer
Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

NOAH søker om endring i tillatelsen for å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på Langøya.

Les mer
NOAH prioriterer miljø og oppvekst

NOAH prioriterer miljø og oppvekst

I årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand, har NOAH valgt å prioritere miljørettede formål, samt formål som kommer barn og unge til gode. Blant tiltakene…

Les mer
NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRK Skole har i samarbeid med Loop Miljøskole og NOAH laget filmen «Hvor blir det av tungmetallene i restavfallet?». Filmen skal vises for landets skoleelever…

Les mer
Første industrisalter fra Resalt-piloten

Første industrisalter fra Resalt-piloten

Bygging av NOAHs pilotfabrikk på Herøya starter 4. januar. Drøye to måneder senere produserte NOAH første industrisalter gjenvunnet fra flyveaske, på Herøya.

Les mer
Forslag til planprogram for industriområdet i Rekefjord

Forslag til planprogram for industriområdet i Rekefjord

For å få tilgang på masser til oppfylling av det østre bruddet foreslås det å etablere mottak for rene masser, inert og ordinært avfall. Det…

Les mer
Her er fremtidens prosessoperatører

Her er fremtidens prosessoperatører

I behandlingsanlegget der avfallet stabiliseres får tre elever bryne seg på pumper, kraner og kontrollskjermer. De utgjør avgjørende kompetanse for fremtiden.

Les mer
NOAH har mottatt 46 sponsorsøknader

NOAH har mottatt 46 sponsorsøknader

Søknadsfristen er nå utløpt, og ny frist er 15.02.2022. Søknadsskjema blir tilgjengelig 15.01.2022.

Les mer
NOAHs ansatte støtter voldsutsatte i Vestfold

NOAHs ansatte støtter voldsutsatte i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold mottar i år de ansattes julegave på 30.000 kroner.

Les mer