Lukk

Ønsker mer kunnskap om vannkvaliteten rundt Langøya

NOAH iverksetter ytterligere kartleggingsarbeid for å få mer informasjon om vannkvaliteten rundt Langøya. Prosjektet er på eget initiativ og i tråd med Miljødirektoratets tilbakemelding på…

Les mer

Røråstoppen skole på Langøya: Kjempeflinke strandryddere!

Tradisjonen tro har 6. klasse på Røråstoppen skole vært på Langøya og ryddet området nord på øya for søppel. Barna gjorde en flott innsats og…

Les mer

Arbeidet i Sydbruddet på Langøya stanset inntil videre

Lørdag 11. mai gikk det et ras i bunnen i det nye utsprengte bruddet i syd på Langøya. Ingen ble skadd i raset. Alle arbeider…

Les mer

NOAH med i forskningsprosjekt om sirkulærøkonomi i prosessindustrien

Yara og NOAH – som begge er representert med FoU-avdelinger i Herøya forskningspark – er med i prosjekt om sirkulærøkonomi i prosessindustrien. Forskningsrådet støtter prosjektet med 20 mill. kroner.

Les mer

Velkommen til Åpen dag på Langøya 24. august!

Få bedrifter i Vestfold har samme, lange tradisjon: Å invitere absolutt alle fra nær og fjern til et Åpent dag-arrangement. Dagen for årets arrangement er…

Les mer

NOAH i 2018: Om lag 1 500 tonn miljøgifter ut av kretsløpet

Alle moderne virksomheter ønsker å ha en samfunnsfunksjon. Ha en nytteverdi. Dokumentere at de bidrar til en renere verden. Det kan NOAH.

Les mer

Ny rapport om vannkvaliteten rundt Langøya

En rapport fra DNV GL viser at vannkvaliteten i sjøen rundt Langøya generelt har en god tilstand. Det er fortsatt trygt å spise blåskjellene sanket…

Les mer

NOAH-konferansen 2019: Farlig avfall og det sirkulære samfunn

For andre året på rad, ble NOAH-konferansen gjennomført over to dager tidlig i mars. Årets tema var «Farlig avfall og det sirkulære samfunn». Engasjerte foredragsholdere…

Les mer

Engadalen deponi i Nittedal åpnes!

Alle myndighetstillatelser er nå gitt. Entreprenører, transportører og tomteutbyggere i Stor-Oslo får derved et svært miljøgodt og effektivt tilbud knyttet til inert avfall og lett…

Les mer

NOAH vil redusere tungtransporten gjennom Holmestrand sentrum med over 400 lastebiler

NOAH planlegger et prosjekt med sjøtransport av katodeavfall til Langøya som skal erstatte lastebiltransport gjennom Holmestrand sentrum.

Les mer