Lukk

Høringssvar til Ekspertutvalgets rapport

I vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport om farlig avfall sier NOAH seg enig i målene, men uenig i måten utvalget mener Norge skal nå dem.

Les mer

Minimerer lukt fra lossing av renseslam

NOAH på Langøya mottar omtrent 12 leveranser i året med masser som kan avgi vond lukt. NOAH gjør det vi kan for at befolkningen i…

Les mer

Nå kan du søke om sponsormidler

Alle ikke-kommersielle aktører i Holmestrand kommune og omkringliggende områder kan nå søke om sponsormidler fra NOAH. Midlene skal bidra til inkludering, folkehelse og/eller et bedre…

Les mer

NOAH Engadalen støtter fire idrettslag i Nittedal

NOAH Engadalen ble etablert i 2019. Selskapet mottar jord- og leirmasser fra utbyggingsprosjekter i Oslo-regionen. Massene benyttes til å re-etablere nytt areal som i framtiden…

Les mer

De ansattes julegave går til Barnekreftforeningen

Også i år har de ansatte i NOAH valgt å gi julegaven videre til et godt formål. I år er det Barnekreftforeningen i Vestfold som…

Les mer

Vi får alle et miljøansvar til jul

Flere tusen tonn av årets julegaver kommer en gang til å ende som farlig avfall. Først ute er julegavepapiret. Etter forbrenning kommer restfraksjoner som aske…

Les mer

Fullskala saltgjenvinning til industriråvarer på Herøya

På Herøya planlegges nå et storstilt gjenvinningsprosjekt der målet er å gjenvinne saltene fra flyveaske. Prosjektet får inntil 10 MNOK i støtte fra Innovasjon Norge….

Les mer

Miljørettet helsevern i Vestfold har gjennomført tilsyn

Nylig ble NOAHs anlegg på Langøya rutinemessig kontrollert av Miljørettet helsevern i Vestfold. Tilsynet konkluderer med at selskapet innfrir gjeldende krav, ingen pålegg eller avvik…

Les mer

NOAH markerte seg på viktig fagkonferanse

Farlig avfallskonferansen 2019 er avviklet med 430 deltakere fra avfallsprodusenter, avfallshåndterere og myndigheter. Her var mange gode innlegg som dokumenterte tilstedeværelsen av profesjonelle miljøer som tar farlig…

Les mer

NOAH inngår entreprenøravtale med Hæhre

Fra 1. september overtar Hæhre ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved NOAHs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya.

Les mer