Close

Den industrielle bærekraftkonferansen

Vi tok utgangspunkt i FNs bærekraftmål 17 om samarbeid da vi sammen med AFRY, Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE) og Fredrikstad Næringsforening arrangerte Den industrielle bærekraftkonferansen i Sarpsborg.

Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad åpnet konferansen, før næringsminister Jan Christian Vestre snakket om viktigheten av samarbeid i prosessindustrien om miljømål. Tidligere utviklings- og miljøminister Erik Solheim ga oss en optimistisk vurdering av mulighetene for globale fremskritt!

Andre temaer var mangel på kritiske råmaterialer i Europa og konsekvensene av EØS-relevante forordninger.
Blant annet inspirerende å høre Viken Park fortelle om energi- og optimalisering av avfallsstrømmene i sitt nye næringsområde.

“Etter gode tilbakemeldinger er målet at konferansen blir gjentatt på Vestfold-siden neste gang, med mål om å engasjere næringslivet for grønnere løsninger gjennom bærekraftig finansiell integrasjon,» sier NOAHs bærekraftrådgiver Kristofer Larsen.