Close

Sverige

NOAH er en betydelig aktør på det svenske markedet. I Sverige har NOAH mottaks- og mellomlagringsplass i Alingsås. For å styrke kundetilbudet ytterligere planlegges det flere behandlingsplasser som skal håndtere forurenset jord samt mellomlagre avfall som skal til Langøya. NOAHs Sverigekontor ledes av Kristian Peders.

NOAH Sverige AB                                                 

Göteborg

Katrinerovägen 2A

417 05 Göteborg

Stockholm

Järnvägsgatan 36, box 4200

131 04 Nacka