Close

Säkert och cirkulärt – NOAH hanterar flygaska på nordisk nivå

NOAH utvecklar framtidens lösningar och bidrar till miljö- och klimatmålen. Flygaska från svenska kraftvärmeverk hanteras på mest miljövänliga sätt i vår verksamhet. Vi tar de giftiga ämnena ur kretsloppet genom säkra och cirkulära processer. Slutprodukten används till att återställa naturmiljö. Tack vare samarbete och resursströmmar på nordisk nivå får vi störst effekt.

Jämför oss gärna. Det tål vi.

Nordisk, säker och cirkulär process

NOAHs kärnverksamhet är att hantera restfraksjoner med tungmetaller från industrin och kraftvärmeverk, klassifiserat farligt avfall. Vi tar giftiga ämnen ur kretsloppet. Flygaska från svenska kraftvärmeverk är basisk och klassas som farligt avfall. Något förenklat har vi en process som balanserar det med surt industriavfall från Norge. Resultatet är gips som idag används för att återställa viktiga naturvärden i ett tidigare kalkbrott på ön Langöya.

NOAH arbetar med att utvinna råvaror från avfallsfraktioner för att använda som insatsfaktorer i nya produkter. Av NOAHs anställda arbetar 10% på heltid med att utveckla framtidens tekniklösningar: saltåtervinning, flygaska som insatsmaterial i betong och cement, tillverkning av gipsskivor från industrisyra, CO2-återvinning från rökgas (CCU) samt produktion av vätgas.

Vi är säkra på att vi kommer att lyckas med denna teknik, men vill påpeka att återvinning av material med tungmetaller kräver både lagändringar och långsiktiga ramvillkor. Kommer dessa på plats så är framtiden på Langöya cirkulär!

Tillsammans driver vi det nordiska föregångsarbetet i avfallsfrågor. Kraftvärmen blir mer hållbar då restprodukterna tas väl om hand.

Mer hållbarhet genom utveckling och innovation

NOAH strävar efter att vara den bästa partnern för kommuner och regioner. Vår modell för avfallshantering bidrar till att kommunen når sina miljö- och klimatmål. Sinfra ger oss och vår process 4,98 i betyg av fem möjliga. Trots toppresultatet fortsätter vi utveckla vår teknik och process. Innovation och utveckling gör skillnad för klimat och miljö.

Det går att ställa högre krav på cirkularitet och miljöeffekt i avtal och upphandlingar. Den bästa möjliga miljötekniken och processen är det minsta som medborgarna kan förvänta sig.

Helelektrisk sjötransport för NOAHs kunder

NOAH påbörjar nu övergången till transport av flygaska med helelektriska autonoma sjödrönare. Initialt flyttas 6 000 bilar per år från väg till helelektrisk sjötransport direkt från Moss till Langöya. Här behandlas er flygaska med avfall och bidrar till rehabilitering av Langöya till en friluftspärla i Oslofjorden.

Sjödrönarna är de första i sitt slag i världen. Lösningen är ett resultat av nära och bra samarbete med ASKO Maritime och Sörum Transport.

I sommar 2024 välkomnas våra svenska kunder till Langöya för att uppleva elfartygen och ta del av omstruktureringen av process och transporter.