Close

NOAHs eier

NOAH AS er hundre prosent eiet av Gjelsten Holding AS. Gründerånd, fokus og langsiktighet er verdier som utgjør fundamentet for Gjelsten Holding AS.

NOAH AS er del av en konsernstruktur som igjen eies hundre prosent av Gjelsten Holding, et privateid selskap etablert i år 2000 av Bjørn Rune Gjelsten. Gjelsten-konsernet bygger sine verdier på gründerånd, fokus og langsiktighet. Gjelsten Holding eier foruten NOAH og eiendomsselskapene Fabritius og Profier, hotellet Pellestova og er deleier i Kid, Sport Holding og Ultimovacs. Les mer om selskapene i Gjelsten-konsernet her.

Gjelsten-familien

Firmaets logo, som inneholder en ørn og en lilje, er inspirert av et familievåpen fra Bergen på 1500-tallet. Familiens aner går tilbake til gårdene Gjelsten og Nakken nordøst for Ålesund.

Familiens historie preges av handel og næringsutvikling. På 1600-tallet var en av Gjelstens forfedre, Magdalene Tørresdotter, en av få skrive- og regnskapskyndige kvinner i Norge. Virksomheten som hun og etterhvert hennes sønner drev, bestod både av skipsfart, trelasthandel og fiskehandel.

Fra 1871 drev handelsfirmaet P. A. Gjelsten en betydelig virksomhet innen handel og skipsfart fra Fiksdal, som inntil 1. verdenskrig var et av de største handelsstedene mellom Trondheim og Bergen.