Close

Storstilt klimaomlegging av transporten

NOAH flytter 6000 transporter fra bil til elektrisk skip og kutter med det utslipp fra egen transport, samt trafikk gjennom to bysentra.

STOLT INDUSTRIHISTORIE: Holmestrands ordfører Elin Gran Weggesrud fikk full omvisning på sjødronen «Therese» og lot seg imponere. «Et nytt kapittel i den stolte industrihistorien vår er godt i gang!» skrev ordføreren på Facebook etter besøket.

– Dette er et godt eksempel på norsk næringsliv som tar miljøansvar, sa Holmestrand ordfører Elin Gran Weggesrud til media under lanseringen av avtalen mellom NOAH og ASKO Maritime onsdag 19. april ved Horten Havn.
NOAH har inngått en avtale med ASKO Maritime om å benytte seg av deres elektriske sjødroner for frakt av flyveaske fra Moss og direkte ut til Langøya for behandling. Løsningen vil være på plass til høsten etter en storstilt omlegging av transportsystemet i hele næringskjeden. Blant annet skal kaianlegget på Langøya bygges om og utvides, transportørene skal legge om fra tankbiler til traller og ASKO skal installere ladepunkter.

– Dette er et stort klimaløft og en betydelig effektivisering av transporten vår. Omleggingen sparer Holmestrand og Horten sentrum for den tyngste tungtransporten og gir dermed betydelig reduksjon i støy og lokal forurensing. For oss i NOAH har samarbeidet med ASKO Maritime gjort at vi flytter oss med framtiden inn mot elektrisk og mer effektive transport med lavere fotavtrykk, sier adm.dir. i NOAH Solutions Tove Sjøblom.

Onsdag 19. april kom ordførerne i Holmestrand og Horten for å få omvisning på skipet «Therese» (oppkalt etter skiløperen Therese Johaug) og for å markere at avtalen mellom NOAH og ASKO nå er undertegnet og kaianlegget på Langøya påbegynt.

– Samarbeid på tvers av bransjer og gjennom verdikjeden gir store nok volum til å få til klimaomlegging som monner! Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi samarbeider, sier Stuhr Sjøblom.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »