Close

NOAHs seminarer under Arendalsuka

NOAH medvirker til to seminarer under årets Arendalsuke. Ett omhandler gjenvinning av overskuddsmasser i bygg og anlegg og det andre handler om gjenvinning fra masser med tungmetaller.

Vi håper alle våre kunder og samarbeidspartnere som er tilstede under Arendalsuka vil komme høre på.

«Miljøvennlig massehåndtering gir potensielt enorme kutt i klimagassutslipp og sparer verden for uttak av jomfruelig materiale. Teknisk sett kan vi gjenvinne en betydelig andel av restfraksjonenene som kommer til våre anlegg. Så er spørsmålet hvordan vi kan skape kommersielle markeder for disse produktene. Hvordan få de store byggherrene til å stille krav om gjenvinningsgrad og faktisk levere på det? Hvordan skape trygghet og etterspørsel for betongprodukter med innslag av flyveaske? Det vi allerede vet er at løsningene skjer i samarbeid. Derfor er dette så aktuelt å diskutere i Arendal, og derfor samler vi aktører fra hele verdikjeden til to viktige debatter,» sier direktør bærekraft og forretningsutvikling i NOAH Terje Landsgård.

Massehåndtering: Hvordan kan det miljøvennlige valget vinne?

TIRSDAG 15. AUGUST 2023 kl. 15:00–16:00

Sted: Bankgården ved Hotell Arendal

Høy aktivitet og store infrastrukturprosjekter genererer enorme mengder overskuddsmasser. Hva skal til for at vi kan gjenbruke massene, fremfor å hente ut jomfruelig materiale? Vi samler representanter fra store byggeprosjekter, myndigheter, akademia og næringsliv for å diskutere de gode løsningene!

Deltakere:
Einar Bratteng, jurist og forsker, Advokatfirmaet Berngaard
Amra Kalac, masseforvalter, Viken Fylkeskommune
Tore Gulli, leder for Bærum Ressursbank
Kari Røseth, daglig leder for FRANO
Gry Dahl, seksjonssjef sikkerhet og miljø i Fornebubanen
Fredrik Hausmann, prosjektleder og forretningsutvikler i Feiring
Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH
Ordstyrer: Unni Claussen i NOAH

Meld din interesse her.

Hvor kresne kan vi være på hva som kan sirkuleres og hva som må ut av kretsløpet?

ONSDAG 16. AUGUST 2023 kl. 13:00–14:00

Sted: Håpets katedral, Kittelsbukta i Arendal

Finnes det en sirkulær fremtid også for fraksjonene som inneholder tungmetaller og annen forurensing? Bør vi tillate noe økt innhold av tungmetaller for å bli mer sirkulære? Eller skal hensyn til natur og føre-var veie tyngre? Dette er spørsmål vi som samfunn må ta stilling til.
I dette seminaret får vi presentert et nybrotts pilotprodukt (se bildet) som illustrerer dilemmaet, nemlig belegningsstein der opp mot halvparten av sementen er erstattet med flyveaske fra avfallsforbrenning.
Vi har med oss eksperter på lovverk, natur/miljø, avfall og sirkulær økonomi til å belyse og debattere dilemmaet.

Medvirkende:

Einar Bratteng, Advokatfimaet Berngaard
Marit Sjøvåg, EarthresQue
Runar Bålsrud, Avfall Norge
Knut Arne Aaltvedt, Aaltvedt betong
Terje Landsgård, NOAH AS
Ordstyrer: Tina Wågønes, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE)

Les mer og finn lenken til direkteoverføringen her: https://program.arendalsuka.no/event/view/21909.

Dere er også velkommen til å treffe oss på NOAHs stand i Håpets Katedral onsdag 16.8.

Her kan du se promofilm for seminaret onsdag om gjenvinning fra flyveaske.

Og her kan du se streaming av NOAHs innlegg om gjenvinning av flyveaske; “Hvor kresne kan vi være på hva som kan sirkuleres og hva som må ut av kretsløpet?”.