Close
Bærekraft i et uvanlig år

Bærekraft i et uvanlig år

NOAHs nye bærekraftsrapport viser et konsern i rask utvikling når det gjelder omlegging til mer klimavennlige løsninger i egen drift. Spesielt innenfor logistikk skjer det…

Read more
Seminar Arendalsuka: Fra avfall til sirkulær ressurs – hva skal til?

Seminar Arendalsuka: Fra avfall til sirkulær ressurs – hva skal til?

I Arendal samler vi avfallsprodusenter og –innsamlere, byråkrater, pådrivere og politikere til innlegg og samtaler om hvordan vi kan realisere et miljøvennlig sirkulært system i…

Read more
Temavandringer på Langøya i august

Temavandringer på Langøya i august

Som en del av Åpen Sommer inviterer NOAH til guidede temavandringer på Langøya i august. Turene er gratis og passer for alle.

Read more
Opplev unike Langøya i sommer!

Opplev unike Langøya i sommer!

For 30 år siden var deponiet ved nordenenden av Langøya et enormt krater. I dag er det en unik øy for bading, turer og naturopplevelser….

Read more
Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

NOAH søker om endring i tillatelsen for å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på Langøya.

Read more
NOAH prioriterer miljø og oppvekst

NOAH prioriterer miljø og oppvekst

I årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand, har NOAH valgt å prioritere miljørettede formål, samt formål som kommer barn og unge til gode. Blant tiltakene…

Read more
NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRK Skole har i samarbeid med Loop Miljøskole og NOAH laget filmen «Hvor blir det av tungmetallene i restavfallet?». Filmen skal vises for landets skoleelever…

Read more
Første industrisalter fra Resalt-piloten

Første industrisalter fra Resalt-piloten

Bygging av NOAHs pilotfabrikk på Herøya starter 4. januar. Drøye to måneder senere produserte NOAH første industrisalter gjenvunnet fra flyveaske, på Herøya.

Read more
Forslag til planprogram for industriområdet i Rekefjord

Forslag til planprogram for industriområdet i Rekefjord

For å få tilgang på masser til oppfylling av det østre bruddet foreslås det å etablere mottak for rene masser, inert og ordinært avfall. Det…

Read more
Her er fremtidens prosessoperatører

Her er fremtidens prosessoperatører

I behandlingsanlegget der avfallet stabiliseres får tre elever bryne seg på pumper, kraner og kontrollskjermer. De utgjør avgjørende kompetanse for fremtiden.

Read more