Lukk

Velkommen til Åpen dag på Langøya 24. august!

Få bedrifter i Vestfold har samme, lange tradisjon: Å invitere absolutt alle fra nær og fjern til et Åpent dag-arrangement. Dagen for årets arrangement er…

Les mer

NOAH i 2018: Om lag 1 500 tonn miljøgifter ut av kretsløpet

Alle moderne virksomheter ønsker å ha en samfunnsfunksjon. Ha en nytteverdi. Dokumentere at de bidrar til en renere verden. Det kan NOAH.

Les mer

Ny rapport om vannkvaliteten rundt Langøya

En rapport fra DNV GL viser at vannkvaliteten i sjøen rundt Langøya generelt har en god tilstand. Det er fortsatt trygt å spise blåskjellene sanket…

Les mer

NOAH-konferansen 2019: Farlig avfall og det sirkulære samfunn

For andre året på rad, ble NOAH-konferansen gjennomført over to dager tidlig i mars. Årets tema var «Farlig avfall og det sirkulære samfunn». Engasjerte foredragsholdere…

Les mer

Engadalen deponi i Nittedal åpnes!

Alle myndighetstillatelser er nå gitt. Entreprenører, transportører og tomteutbyggere i Stor-Oslo får derved et svært miljøgodt og effektivt tilbud knyttet til inert avfall og lett…

Les mer

NOAH vil redusere tungtransporten gjennom Holmestrand sentrum med over 400 lastebiler

NOAH planlegger et prosjekt med sjøtransport av katodeavfall til Langøya som skal erstatte lastebiltransport gjennom Holmestrand sentrum.

Les mer

NOAH gjør det godt i bærekraftundersøkelse

Sinfra er innkjøpsorganisasjon til store, svenske aktører innen fjernvarme, vann og avløp samt elektrisitet. Målet er å inngå avtaler med leverandører som driver ut fra…

Les mer

Vanndamp fra anlegget på Langøya

NOAH får flere spørsmål knyttet til synlig vanndamp fra anlegget på Langøya, og håper denne saken kan bidra til oppklaring.

Les mer

Vi søker salgssjef for saneringsprosjekter

Salgssjef Engadalen NOAH AS åpner i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal…

Les mer

Tilbakeblikk på NOAHs 25 år på Langøya – God Jul!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!    

Les mer