Close
Åpner for sponsorsøknader

Åpner for sponsorsøknader

Bidrar din aktivitet til noe positivt for lokalmiljøet i Holmestrand eller i Nittedal? Da kan du søke om sponsormidler fra NOAH for 2022.

Les mer
Forskningsstøtte til fremtidens gjenvinningsteknologi

Forskningsstøtte til fremtidens gjenvinningsteknologi

Norges forskningsråd investerer 780 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet. 16 millioner kroner går til Askepott, et forskningsprosjekt på gjenvinning av industrisyre og flyveaske.

Les mer
NOAHs ansatte gir årets julegave til Barnekreftforeningen i Vestfold

NOAHs ansatte gir årets julegave til Barnekreftforeningen i Vestfold

Også i år har de ansatte i NOAH valgt å gi julegaven videre til et godt formål. I år som i 2019 er det Barnekreftforeningen…

Les mer
Styrker samarbeidet for rødlista fugler

Styrker samarbeidet for rødlista fugler

NOAH Engadalen har besluttet å gi økonomisk støtte til Birdlife Norge, Nittedal lokallag (ornitologisk forening). Målet er mer kunnskap om fuglene som holder til nær…

Les mer
Langøya skaper både lokale og nasjonale verdier

Langøya skaper både lokale og nasjonale verdier

Artikkel fra næringslivsmagasin i Holmestrand; NOAH i Holmestrand har et stort ansvar: Å hindre forurensing fra industrien og rehabilitere Langøya.

Les mer
Åpnet fossilfritt massemottak

Åpnet fossilfritt massemottak

Dette er et viktig skritt på veien til å håndtere samfunnets overskuddsmasser på en mer miljøvennlig måte. Nå er vi fossilfrie, spørsmålet er hvordan vi…

Les mer
Norges første fossilfrie massemottak

Norges første fossilfrie massemottak

Hos NOAH Engadalen AS i Nittedal kommune kjører nå alle maskinene på biodeisel. Det gjør anlegget til Norges første fossilfrie massemottak.

Les mer
Verdens første hybride frakteskip

Verdens første hybride frakteskip

NOAH og Hagland skriver industrihistorie med batterihybriden Hagland Captain. Det ombygde bulkskipet vil kutte NOX-utslippene med 90 %, noe som tilsvarer 84.000 personbiler.

Les mer
Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

Fremtidens håndtering av alunskifer og betong

EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem – deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Dette bør heller håndteres i et system hvor vi gjenvinner…

Les mer
Bærekraft i et uvanlig år

Bærekraft i et uvanlig år

NOAHs nye bærekraftsrapport viser et konsern i rask utvikling når det gjelder omlegging til mer klimavennlige løsninger i egen drift. Spesielt innenfor logistikk skjer det…

Les mer