Close
Bærekraftsrapport for 2021

Bærekraftsrapport for 2021

NOAH befinner seg i rask utvikling både når det gjelder omlegging til mer klimavennlige løsninger i egen drift, og når det gjelder utvikling av nye…

Les mer
Møt oss på Årskonferansen til Avfall Norge

Møt oss på Årskonferansen til Avfall Norge

NOAH inviterer til faglig påfyll, bransjediskusjon og mingling i et eget side-arrangement under Avfall Norges Årskonferanse på Hellerudsletta.

Les mer
Se seminaret fra Arendalsuka

Se seminaret fra Arendalsuka

Under Arendalsuka invitererte vi til en politisk samtale om hva som skal til for å få fart på den sirkulære økonomien og presenterer to helt…

Les mer
Nittedals kommunefugl, Dvergloen, har vendt tilbake til Engadalen – og tatt med seg noen venner

Nittedals kommunefugl, Dvergloen, har vendt tilbake til Engadalen – og tatt med seg noen venner

NOAH gjennomførte 9. juni en befaring sammen med Tor Skjetne i BirdLife Norge, Nittedal lokallag for å undersøke om det var hekkende par med Dverglo…

Les mer
Åpen Sommer på Langøya

Åpen Sommer på Langøya

Velkommen ut til Oslofjordens neste største og mest unike øy! NOAH setter opp båt hver helg i skoleferien og tilbyr et variert program på øya…

Les mer
God økologisk tilstand ved Langøya

God økologisk tilstand ved Langøya

En ny resipientovervåkning for områdene rundt Langøya viser at den økologiske tilstanden samlet sett er god og stabil.

Les mer
NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

Den svenske offentlige innkjøpsordningen Sinfra (Swedish Purchasing Centre for Infrastructure Economic Association) rapporterte nylig resultatene av sin årlige bærekraftsundersøkelse for 2021.

Les mer
Skoleelever besøkte Langøya

Skoleelever besøkte Langøya

Med bærekraft på læreplan kom 150 elever fra Gjøklep Ungdomsskole i Holmestrand på bedriftsbesøk til NOAH på Langøya. Fordelt over 5 dager fikk elevene omvisning…

Les mer
Samarbeider om nytt gjenvinningsprosjekt

Samarbeider om nytt gjenvinningsprosjekt

Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere…

Les mer
NOAH støtter formål for barn og unge

NOAH støtter formål for barn og unge

Etter to år med pandemi, og begrensede muligheter for aktivitet, har NOAH i årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand valgt å prioritere formål som kommer…

Les mer