Close

NOAH søker om tillatelse til å motta og sikre alunskifer i Sydbruddet

NOAH Solutions søker Miljødirektoratet om tillatelse til å sluttbehandle alunskifer, såkalte syredannende bergarter, i Sydbruddet på Langøya. NOAH Solutions har allerede tillatelse til dette.

Det finnes mye alunskifer i berggrunn, spesielt i hovedstadsområdet. De nærmeste årene vil det være et betydelig og udekket samfunnsmessig behov for trygg sluttbehandling av syredannende bergarter, spesielt i forbindelse med store infrastrukturprosjekter som veier, offentlige bygg og kollektivtransport.

– På Langøya har vi lang erfaring med å motta og trygt håndtere alunskifer, og utnytte den til å gjenoppbygge øya og anlegge transportveier. Mottaket vil heller ikke gå på bekostning av behandlingskapasiteten for industriens restprodukter., sier adm.dir Tove Stuhr Sjøblom.

Søknaden omfatter mottak tilsvarene den mengden som det er gitt tillatelse til i Nordbruddet; om lag 100.000 tonn i året. Alunskiferen vil, som i Nordbruddet, sluttbehandles i egne celler. Transport til Langøya vil fortsatt skje med skip.

Søknaden kan leses ved å klikke på lenken.