Close

Avvanningsanlegget tar form

Avvanningsanlegget som er under bygging på Langøya inneholder to kammerfilterpresser som presser vannet ut av den produserte gipsen. Resultatet er en tørr og homogen masse som egner seg til å restaurere kalksteinskratrene over havnivå.

Anlegget vil forlenge mottaket på Langøya med minst seks år, og sikre driften frem til minst 2030. Avvanning av gipsen er også en forutsetning for flere av gjenvinningsløsningene som er under utvikling.

Bli med på en virtuell tur i anlegget. Prosjektleder Didrik Stensrud viser oss rundt.

Gipsen fraktes fra prosessanlegget til filterpressen gjennom 450 meter rørgate. Gaten er designet av AGH Engineering. Prefabrikering har foregått i Sverige hos Granitor Mechanical som også har montert opp rørgaten på Langøya.

Byggingen av avvanningsanlegget startet ved nyttår og vil stå ferdig ved nyttår. Omfattende tester og igangkjøring er planlagt i første kvartal 2024. Prosjektet har en investeringsramme på om lag 390 millioner kroner. Anlegget sikrer industrien avsetning på sitt uorganiske farlige avfall (flyveaske, tynnsyre og annet industriavfall) frem til minimum 2030.

Her ser du hjertet i anlegget, selve filterpressa. Anlegget har to slike presser, som veier 100 tonn hver. Avfuktingen skjer ved at vannet trykkes ut gjennom en duk og at det spyles luft gjennom for å tørke. De to pressene går i system og det som kommer ut er et mindre fuktig (pulverisert) og homogent gipsprodukt. Dette skal brukes i restaureringen av selve øykroppen.

«Avfuktingen er en forutsetning for flere av gjenvinningsløsningene som utvikles i parallell med prosessen på Langøya», forteller Didrik Stensrud, som er prosjektleder på Avvanningsprosjektet. NOAH jobber med flere gjenvinningsløp hvor vi ser på dagens prosess som en viktig innsatsfaktor for utvikling og gjenvinning av nye produkter. Filterkakens unike kjemiske sammensetning og fysiske egenskaper gjør den meget godt egnet til restaureringsformål av Langøya. Prosessen er utviklet og foredlet gjennom NOAHs fagmiljøer gjennom mange år, og i samarbeid med vår FoU-avdeling har NOAH en klar målsetning om å lykkes med en bærekraftig og lønnsom gjenvinningsløsning for fremtiden.

Det er høy aktivitet på Langøya under byggingen og HMS står i hovedfokus. I tillegg til de om lag 60 NOAH-ansatte som jobber på Langøya, jobber opp mot 100 personer ekstra på øya daglig i prosjektfasen, halvparten av disse på avvanningsprosjektet.

Anlegget oppføres av NOAH i samarbeid med ulike leverandører og entreprenører. «Blant annet ønsker vi å takke vår hovedentreprenør Kjeldaas, Stokke Bygg, ProsjektA, Granitor Mechanical, Metso, Nordic Bulk, Wood, Akse Byggteknikk og AGH Engineering for godt samarbeid», sier Didrik Stensrud. Anlegget er planlagt ferdigstilt og i drift iløpet av 1Q 2024.