Close

Sørum Transport og NOAH inngår langsiktig samarbeidsavtale

Sørum Transport AS og miljø- og ressursselskapet NOAH AS har inngått en avtale som går til 2030. Med dette er de to selskapene de første i bransjen til å ta skrittet fullt ut.

«Tiden for å skvise ut den siste krona i transportavtalene er forbi. Det vi gjør nå er å inngå en avtale som sikrer høy kvalitet og hurtigere grønn omstilling gjennom å tenke langsiktig», sier logistikksjef i NOAH Jon Arvid Holmberg.

De to aktørene har funnet sammen i en langsiktig avtale, som de mener er helt unik og vil gi presedens i transportbransjen.
Samarbeidsavtalen har en betydelig kontraktsverdi som skal gi partnerne handlingsrom til å investere i materiell og bygge langsiktige, miljøvennlige verdikjeder innen bulktransport. Avtalen skal også utvikles i dialog med andre transportkjøpere, for å sikre best mulige logistikkløsninger, samt gi betydelig bedre miljøprofil og transportøkonomi.

«Denne avtalen gjør at vi kan jobbe langsiktig med å utfordre våre leverandører på bærekraft og omstilling. Dette vil bedre trafikksikkerheten på disse årlige 4,7 millionene kilometerne og over 6 000 vogntoglass som kjøres pr år, og bidrar til hyppigere omstillingstakt for hele bransjen,» sier styreleder og eier i Sørum Transport Svein Ove Vetrhus. Han legger til at transportselskapet med dette også ønsker å gjøre konkurrentene sine bedre.

Konkret går samarbeidsavtalen ut på et tett og langsiktig samarbeid innenfor HMS, kvalitet, drift og ledelse.

Samarbeidet bygger på følgende punkter:

  • Sammen skape organisk vekst for å forbedre og effektivisere logistikkløsningene.
  • Felles styringsstruktur og samlokalisering av nøkkelpersonell.
  • Samarbeid innen kvalitet og HMS.
  • Ivareta medvirkeransvaret og påseplikten for å sikre en bærekraftig transport.
  • Bidra til nullvisjon med vekt på kontinuerlig sjåføropplæring og tidsriktig utstyr.
  • Kompetansedeling for å sikre økt konkurransekraft for alle involverte parter.

«Med dette samarbeidet tror vi at kvaliteten og servicegraden øker», sier Holmberg i NOAH.

Vetrhus i Sørum Transport forteller at selskapet eksempelvis nå samarbeider med Volvo om elektriske kjøretøy og andre utslippsfrie løsninger. Vetrhus bekrefter videre at andre store oppdragsgivere allerede er i dialog med dem om likende partneravtaler.

Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir i NOAHs datterselskap NOAH Solutions, som drifter på Langøya, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, Jens Stian Johansen i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH under signeringen av samarbeidsavtalen. Foto: Lene Notø/NOAH

For supplerende informasjon eller intervjuavtale, kontakt:
Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport: Telefon 952 11 337, mail sov@sovetrhus.no
Jon Arvid Holmberg, logistikksjef i NOAH: Telefon 915 88 617, mail jah@noah.no