Close

Sponsormidler til miljø, kultur og idrett

Redding av rådyrkalver, oppsamling av blyrester fra skyting, avfallssortering og gamingtreff er blant tiltakene som får sponsormidler fra NOAH Engadalen i 2023.

«Vi fikk inn 33 søknader og merker oss at det er veldig mange gode initiativer og stort engasjement, spesielt rettet mot barn og unge, i nærmiljøet vårt. Vi har i år valgt å støtte seks prosjekter, som vi mener treffer bredt og gir god effekt, sier daglig leder for NOAH Engadalen Egil Solheim.

Det er styret i selskapet som har foretatt tildelingen av midlene på totalt 200.000 kroner.

Målet er å bidra til et bedre lokalmiljø gjennom å støtte tiltak rettet mot barn og unge, klima og miljø og folkehelse.

«Vi har også i år måttet foreta en hard prioritering, men vi er trygge på at vi i år støtter prosjekter som kommer barn, unge og miljøet til gode. Vi er glade for å kunne støtte både natur, idrett og kultur,» sier Egil Solheim.

Slik er fordelingen av årets midler:
• Nittedal og Hakadal skog, jakt og fiskerforening får 50.000 kroner til drone og dronesertifikat for å redde rådyrkillinger fra å bli drept av slåmaskin. Siden oppstarten i 2022 har initiativet reddet 15 dyr.

• Nittedal Skiskytterlag får 20.000 i støtte til å bygge en plattform under anlegget for å kunne samle opp mer av blyrestene fra skytingen og levere til miljøstasjon som farlig avfall.

• Hakadal fotball får 40.000 kroner til snøfreser for å måke bingen på Elvetangen slik at den kan fungere som skøytebane vinterstid.

• WonderLAN/Nittedal Teater får 50.000 for videre drift og med mål om å arrangere “Hackadal» i sommerferien.

• Danseverket får 20.000 kroner til bedre og tydeligere avfallscontainere i sine lokaler, samt ny støvsuger av bedre kvalitet.

• Nittedal IL får 18.750 i generell støtte til fotball, friidrett, tennis, ski og innebandy

«Vi gratulerer alle sponsormottakerne og gleder oss til videre samarbeid! For de som ikke fikk midler i år, kommer det en ny utlysning med frist 15. februar neste år. Prosjekter knyttet til miljø og inkludering er spesielt relevante,» avslutter Solheim.