Close

NOAH Engadalen støtter formål for barn og unge

Etter to år med pandemi, og begrensede muligheter for aktivitet, har NOAH Engadalen i årets tildeling av sponsormidler i Nittedal valgt å prioritere formål som kommer barn og unge til gode. NOAH Engadalen støtter både idrett og kulturarrangementer for å bidra til styrke oppvekstmiljøet i nærmiljøet.

– Dette er første året vi har gått aktivt ut og bedt om innspill til gode sponsorprosjekter. Vi fikk inn mange gode søknader, og det er fantastisk å se hvor mye initiativ og engasjement som finnes rundt om i Nittedal kommune. Vi har måttet foreta en hard prioritering, men vi er trygge på at vi i år støtter prosjekter som er bra for både kommunen og innbyggerne, sier Daglig leder Egil Solheim i NOAH Engadalen til Varingen.

I lys av pandemien har NOAH Engadalen vektlagt folkehelse og barne- og ungdomsaktivitet i årets tildeling. Flere lag og foreninger melder om medlemsfrafall etter to år med pandemi, og det er satt i gang initiativ for å bidra til å få barn og unge tilbake i aktivitet. Blant annet støtter NOAH Engadalen Nittedal Teater ved Wonderland som planlegge arrangementer, turneringer og daglig- og ukentlig aktivitet til unge med gaming som fellesinteresse.

– Videre er det viktig for oss å bruke den muligheten som ligger i sponsortildelingen vår til å støtte opp under miljøinitiativ lokalt. Vi har derfor valgt å støtte Skillebekk og Holumskogen Vel med utskiftning av kunstgressdekke i ballbingen. Bingen har i dag et kunstgressdekke som har ligget siden bingen ble bygget for ca 15 år siden og det er på tide med utskifting til et bedre miljømessig underlag uten gummikuler, sier Solheim.

I tillegg sponser NOAH Engadalen Trafikkland med refleksvester til klassetrinn 2 i Nittedal kommune, kultur og sport i form av støtte til Hakadal IL Alpin og Freeski, Hakadal Skolekorps, Trollskogen teater, Nittedel IL Tennis og Nittedal IL. I desember 2021 besluttet NOAH Engadalen å gi økonomisk støtte til Birdlife Norge, Nittedal lokallag (ornitologisk forening). Målet er mer kunnskap om fuglene som holder til nær anlegget.

NOAH Engadalen ønsker alle sponsormottakere lykke til med sine aktiviteter og heier på alle barn og unge som deltar!

PS: Søknadsfrist for midler i 2023 er 15. februar. Søknadsskjema finner du her.

MOTTAKER PROSJEKT SUM
Nittedal Teater ved WonderLAN – “Et sted å høre til” Gaming arrangement/turneringer. 20 000
Skillebekk Vel/Holumskogen Vel Utskiftning av kunstgressdekke i ballbingen. 30 000
Hakadal IL Alpin & Freeski Pop-up-telt til startplatået og trådløst tidtakerutstyr. 40 000
Hakedalen Blæseorkester Langsiktige aktiviteter med Hakadal skolekorps 30 000
Trollskogen teater Støtte til forestilling. 20 000
Nittedal IL Tennis og annen sportsaktivitet. 60 000
Trafikkland Refleksvester til klassetrinn 2 i Nittedal kommune 48 000