Close

Styrker samarbeidet for rødlista fugler

NOAH Engadalen har besluttet å gi økonomisk støtte til Birdlife Norge, Nittedal lokallag (ornitologisk forening). Målet er mer kunnskap om fuglene som holder til nær anlegget.

«Vi har tett og god kontakt med ornitologisk forening. De har kommet på befaringer ved anlegget vårt i Engadalen i Hakadal og gitt oss konkrete forslag på tiltak vi kan gjøre for å øke sjansen for at fuglene lykkes med overlevelse og hekking. Nå ønsker vi å også bidra økonomisk for å støtte dem i arbeidet deres. Vi har egne miljørådgivere og følger nøye med på naturen i om omkring anlegget, men det å ha tett kontakt med ornitologer er en styrke, sier adm.dir i NOAH Environment Egil Solheim til Varingen.

Nittedals kommunefugl

Støtten er på 25.000 kroner. Foreningen er en frivillig organisasjon der alle de som er involvert driver med dette ved siden av vanlig jobb.

«Pengestøtten kommer godt med. Den skal brukes til blant annet å dekke utgifter ved rehabilitering av flere dverglolokaliter som trues av gjengroing. Dverglo er Nittedals kommunefugl, i den sammenheng vil det også bli produsert informasjonstavler. I tillegg har vi startet et prosjekt for overvåkning av vipe i kulturlandskapet, nå en kritisk truet art i Norge. Vi driver også et prosjekt med kartlegging og overvåking av rovfugllokaliteter i Nittedal, da med hovedvekt på hønsehauk,» sier leder Tor Skjetne.

Han har vært på befaring i Engadalen ved flere anledninger og kan fortelle at det der hekker dverglo som er i kategori sårbar på Norsk rødliste 2021. Foreningen har tidligere anmodet om å begrense maskinaktivitet i den øverste delen av deponiet i hekkesesongen, noe NOAH Engadalen har tatt hensyn til.

Et stort ansvar

«Vi opplever å få gode råd av ornitologene i Nittedal. Hensynet til natur og miljø står høyt i NOAH og vi jobber for å gjøre driften vår så skånsom som mulig for naturen. Vi har et stort ansvar ved å ha drift så nært innpå sjeldne fuglearter, og vi vil gjennomføre en befaring med en gang snøen går sammen med ornitologisk forening for å legge til rette for at dvergloen kan hekke her igjen når de kommer tilbake fra Afrika,» sier miljørådgiver i selskapet Helene Mathisen.