Close

Stor interesse for NOAH på fagkonferanse

NOAH deltok på den årlige Farlig avfallskonferansen. Dette er møteplassen for både myndigheter og bransje.

Les mer

Dumpet batteriavfall slo trolig ut på måling av vannkvaliteten rundt Langøya

DNV GL peker i en rapport på at batteriavfall langs havbunnen på Langøya kan være årsaken til unormalt høyt nivå av kvikksølv i en blåskjell-måling…

Les mer

Revidert driftsplan for Sydbruddet godkjent

Direktoratet for mineralforvaltning godkjenner NOAHs forslag til revidert driftsplan for Sydbruddet på Langøya.

Les mer

NOAH har fått fornyet miljøsertifikat

NOAH er blitt miljøsertifisert nå også basert på nytt web-basert verktøy for kvalitet- og HMS-ledelse.

Les mer

Flyveaskens fremtid: Avfallsmeldingen og ferske fagrapporter fra SINTEF og Norsk Energi

Sirkulærøkonomi og ressursbevaring står høyt på samfunnets agenda. I forbindelse med Stortingets behandling av avfallsmeldingen våren 2018, vedtok politikerne blant annet at myndighetene skal utrede…

Les mer

Ringvirkningsregnskap viser at NOAH har stor betydning for mange!

Å tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet, er NOAHs desidert viktigste samfunnsfunksjon. Slik bidrar vi til et renere miljø, og er med på å oppfylle…

Les mer

Trygg håndtering av naturlig radioaktivitet

NOAH deponerer avfall på Langøya med lav radioaktivitet. Utførte målinger bekrefter at utslippet ikke har noen miljømessig effekt. Slik skal det også være i fremtiden.

Les mer
Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »