Close

NOAH gjør det godt i bærekraftundersøkelse

Sinfra er innkjøpsorganisasjon til store, svenske aktører innen fjernvarme, vann og avløp samt elektrisitet. Målet er å inngå avtaler med leverandører som driver ut fra moderne bærekraftige prinsipper. Sinfra har nå gjennomført en undersøkelse blant sine leverandører, og NOAH har fått høyeste poeng på de fleste områder.

I sin vurdering skriver Sinfra om NOAH: «Ni har ett utmärkt hållbarhetsarbete, speciellt glädjande att se er positiva utveckling från de två föregående åren!»

Undersøkelsen omfatter en lang rekke områder og hvordan bedriftene etterlever bl.a. FNs Global Compact-standard, bedriftens sertifikater, tillatelser og lisenser, forretningsetikk, IT-sikkerhet, krav til produksjonsforhold m.v. Skalaen for Sinfras vurderinger går fra 1-5 der fem beste «score». Innen 16 av til sammen 18 måleområder fikk NOAH poengtallet 5, og med en totalvurdering på 4,9.

Totalt 75 av Sinfras 103 rammeavtaler deltok i undersøkelsen i 2018 og en rekke kjente selskaper er omfattet. Sinfras målsetting med undersøkelsen er å gi individuell tilbakemelding til de selskaper som deltar. Derved gir undersøkelsen viktige innspill til leverandørens eget arbeid med å utvikle en bærekraftig virksomhet i alle ledd. «Dette for sammen å finne en vei mot et mer bærekraftig samfunn», skriver Sinfra i rapporten som nå er utarbeidet.

Les rapporten her:

Utvärdering-av-Sinfras-uppförandekod-för-leverantörer-2018

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »