Close

Vanndamp fra anlegget på Langøya

NOAH får flere spørsmål knyttet til synlig vanndamp fra anlegget på Langøya, og håper denne saken kan bidra til oppklaring.

På Langøya behandler NOAH blant annet flyveaske, som er et restprodukt fra forbrenningsanleggene. En del av behandlingen av flyveasken innebærer å fukte denne. Fordi den fuktede asken er varm kan det utvikles mye damp.

Fordi flyveasken inneholder tungmetaller blir den klassifisert som farlig avfall, men det er viktig for NOAH å presisere at ingen tungmetaller blir med over i dampen.

Når det gjelder dampingen i selve askelageret på Langøya utføres det arbeidsmiljømålinger av hensyn til de ansatte. Målingene er utført som personlig prøvetaking, der resultatene ligger langt under administrativ norm. Disse resultatene er tilgjengelige for tilsynsmyndighetene, men kan ikke deles med offentligheten av hensyn til de ansattes personvern.

Dersom noen har flere spørsmål knyttet til synlig vanndamp på Langøya oppfordrer vi til å ta direkte kontakt med selskapet.