Close

Vi søker salgssjef for saneringsprosjekter

Salgssjef Engadalen

NOAH AS åpner i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune. Det er derfor behov for å styrke vår salgskompetanse mot markedet for saneringsprosjekter i det sentrale Østlandsområdet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Salgssjef Engadalen har ansvar for salgsbudsjett og kundeportefølje mot markedet for saneringsprosjekter i det sentrale Østlandsområdet.

Salgssjef Engadalen har primært kontaktflate mot entreprenører og transportører, samt NOAHs driftsorganisasjon i Engadalen, og er generelt eksternt og operativt orientert i sitt virke.

Salgsfunksjonen dekker følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • Budsjett- og salgsansvar for saneringsprosjekter i det sentrale Østlandsområdet
 • Sikre kommersielle forhold ut fra en helhetlig forståelse av virksomhetens rammebetingelser og tillatelser
 • Markedsføre NOAHs tjenester og løsninger innenfor saneringsområdet overfor nye og eksisterende kunder
 • Forstå konkurranseforhold i markedet, og derigjennom identifisere nye saneringsprosjekter og kunder
 • Lede og koordinere NOAHs tjenester i aktuelle prosjekter og leveranser
 • Sikre god dialog internt i NOAHs driftsorganisasjon
 • Etablere og utvikle gode relasjoner i saneringsbransjen
 • Påse at relevante offentlige lover, forskrifter og krav i tillatelser som berører ansvars- og arbeidsområdet forstås og etterleves
 • Påse at gjeldende prosedyrer og retningslinjer som berører ansvars- og arbeidsområdet etterleves
 • Bidra til å videreutvikle rutiner innenfor eget arbeidsfelt
 • Andre oppgaver beskrevet i Kvalitetssystemet eller pålagt av overordnede
 • Vedlikeholde og videreutvikle nødvendig kompetanse innenfor eget arbeidsområde

Kompetansekrav:

 • Stillingen er utadrettet og krever god selvledelse, samt teknisk interesse og kommersiell erfaring
 • Evner å kommunisere godt og bygge relasjoner med aktørene i anleggsbransjen
 • Erfaring med operativt salgsarbeid
 • Utdannelse innen miljø/entreprenørfag og/eller erfaring med prosjektledelse
 • God innsikt i NOAHs verdikjede og virksomhetens rammebetingelser

I NOAH er vi svært opptatt av gode personlige egenskaper og holdninger. Ut over det faglige vektlegger vi organisatorisk forståelse, evne til nytenkning og tverrfaglige kvaliteter. Du bør kjenne deg igjen i følgende:

 • Pålitelig, strukturert og systematisk
 • Beslutnings- og handlingsorientert
 • Resultat- og målorientert
 • Ambisiøs og initiativrik
 • Klar og tydelig i kommunikasjon
 • God sosial kompetanse

Arbeidssted vil være Oslo området, men det må påregnes reising til kunder og våre andre lokaliteter.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Bjørn Engelstad, tlf. 976 27 335.
Søknad sendes til HR sjef Hans Skumlien; hsk@noah.no. Søknader blir vurdert fortløpende.