Close

NOAH vil redusere tungtransporten gjennom Holmestrand sentrum med over 400 lastebiler

NOAH planlegger et prosjekt med sjøtransport av katodeavfall til Langøya som skal erstatte lastebiltransport gjennom Holmestrand sentrum.

– Vi ønsker mer transport via sjøvei fremfor bilvei, sier Jon Arvid Holmberg, leder for strategisk logistikk i NOAH.

I første omgang skal det gjennomføres et testprosjekt med et mindre antall skipslaster for å få verifisert at den nye løsningen fungerer. Totalt er det lagt opp til at 12.000 tonn katodeavfall skal transporteres, tilsvarende 13 skipsanløp til Langøya.

Redusert trafikkbelastning i Holmestrand

Som følge av prosjektet vil den årlige tungtransporten gjennom Holmestrand sentrum reduseres med 430 lastebiler. Fra før kommer om lag 80 prosent av alt avfallet som NOAH mottar på Langøya med båt.

– NOAH ønsker å svare opp Holmestrands forventninger til redusert trafikkbelastning gjennom sentrum på en god måte. Dette prosjektet er et ledd i det arbeidet, sier Holmberg.

En kartlegging NOAH selv har gjennomført i 2018 viser at mindre enn 30 prosent av tungtrafikken er knyttet til selskapets virksomhet. I fjor ble det kjent at NOAH har kjøpt et industriområde utenfor Holmestrand sentrum, med mål om å flytte all tungtransport ut av sentrum.

Reduserer utslippene med 40 prosent

Sammenlignet med veitransport vil CO2-utslippene med sjøtransport av avfallet reduseres med omtrent 40 prosent.

– Prosjektet er en del av selskapets satsing på en mer miljøvennlig logistikk. Overføring av transport fra vei til sjø øker transportsikkerheten og reduserer miljøpåvirkningen, sier Holmberg.