Close

NOAH-veteran tildelt “Miljøringenprisen 2018”

En av NOAHs veteraner (nå pensjonist), Trygve Sverreson har mottatt “Miljøringenprisen 2018”. Trygve Sverreson har et langt yrkesliv bak seg i Norcem (og Norcem-eide Miljøindustri AS) og deretter NOAH. Her var han en sentral medarbeider, bl.a. som utviklingssjef.

I NOAH var Trygve Sverreson helt sentral i utviklingen av konseptet for syrenøytralisering og aktiviteter knyttet til dette. Ingen tvil om at hans virke i NOAH var svært betydningsfull for utviklingen av selskapets miljøtrygge behandlingsmetoder.

I forbindelse med tildelingen uttaler Miljøringen:

“Årets prisvinner er blitt nominert av en pen bukett med fageksperter innen forurenset grunn -og sedimenter. Han har en imponerende CV å vise til, og høster lovord i hele fagmiljøet. Trygve har vært svært delaktig i arbeidet med å pålegge bedrifter og bransjer søknadsplikt og kontroll med utslipp. Miljøarbeidet har også ført ham via sementindustrien og over på arbeidet med å utvikle Langøyas sentrale rolle innen mottak av avfall. Prisvinneren har vært pådriver, prosessrådgiver og ansvarlig for utvikling av prosedyrer for mottak av ulike typer avfall. Han har jobbet aktivt med å redusere utslipp til naturen og etablere løsninger for å ta hånd om forurenset materiale på en sikker måte.”

Miljøringens pris til Trygve Sverreson ble utdelt i forbindelse med foreningens temamøte i Sandefjord i november. Miljøringen feiret samtidig sitt 25-årsjubileum. Miljøringen er et nettverk for profesjonelle aktører innen forurenset grunn og sedimenter. Her er både myndigheter, FoU-institusjoner, entreprenører og grunneiere representert. Trygve Sverreson kvitterte under arrangementet i Sandefjord med å holde et engasjerende foredrag med tittel “Langøya – fra forlatt steinbrudd til fjordidyll”.