Close

Engadalen deponi i Nittedal åpnes!

Alle myndighetstillatelser er nå gitt. Entreprenører, transportører og tomteutbyggere i Stor-Oslo får derved et svært miljøgodt og effektivt tilbud knyttet til inert avfall og lett forurensede masser (kategori 3 i Forurensningsforskriften). NOAHs nye anlegg i Engadalen i Nittedal kommune har mottakskapasitet på ca. 300 000 tonn pr. år.

NOAH har i flere år arbeidet for etablering av dette etterlengtede deponiet. Ferdigstillelsen er skjedd etter en intens periode med bygging og klargjøring.

Erfaringsmessig er størstedelen av overskuddsmasser i Oslo-regionen i kategori lett forurensede masser. Uansett er nå NOAHs markedstilbud innen forurenset jord nærmest komplett, ved at masser med større forurensningsgrad kan mottas ved selskapets behandlingsanlegg på Langøya utenfor Holmestrand.

Deponiet i Engadalen er tilpasset prosjekter både med små og store volumer. Beliggenheten er sentral, og muliggjør derved gode miljøregnskap også knyttet til transport. Adkomst, tekniske fasiliteter, organisering og åpningstider gjør at NOAHs deponi i Engadalen skal være fleksibelt, hyggelig og effektivt å benytte.

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »