Close

Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn

Til sammen fem tilsynsmyndigheter har ansvar for å kontrollere de nær 100 norske industribedriftene som faller inn under Storulykkeforskriften. Miljødirektoratet kontrollerte nylig NOAHs anlegg på Langøya, og fant ingen avvik eller grunn til anmerkninger. Myndighetenes konklusjon er at selskapet innfrir gjeldende krav i forskriften.

Temaer for de tilsynene som gjennomføres i industribedrifter over hele landet i 2018 er beredskap samt informasjon til allmennheten. Tilsynet på Langøya ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer og befaring.

NOAH opplever myndighetenes tilsyn som konstruktive med nyttig erfaringsutveksling. At det ikke registreres avvik, mener vi skyldes systematisk arbeid med HMS-forhold og det som er viktigst for oss, nemlig trygg drift.