Close

Langøya er ønsket som del av “Padleled Vestfold”!

Sammen med Vestfold fylkeskommune har NOAH ambisjon om å innlemme Langøya som del av den nyåpnede padleleden i Vestfold. En gledelig nyhet for tusenvis av padle- og friluftentusiaster!

“Padleled Vestfold” ble åpnet 26. juni 2018, og består av 622 km graderte padleruter langs hele Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Som en del av padleleden skal det oppføres enkle overnattingsplasser; «Padlehuker», langs kysten, tegnet av Arkitektkontoret Biotope. Målet er at det skal bygges minst en padlehuk i hver kystkommune. Nylig var representanter fra fylkeskommunen og NOAH på befaring nord på Langøya. Her er ambisjonen å plassere en padlehuk, og derved innlemme naturskjønne Langøya i padlerleden.

Padlehukene er en enkel innretning som beskytter mot vær og vind, men er komfortable nok til å innta måltider og – dersom ferdselsbestemmelsene tillater det – overnatte. Padlehukene kommer i flere moduler, noen med flere oppholdsrom slik at flere grupper kan oppholde seg der samtidig. Padlehukene vil være åpne for alle og det vil ikke være noe bookingsystem. De vil bli plassert på steder hvor det også vil være egnede teltplasser.

Det var rådgiverne Kristian Ingdal og Bård Andresen fra Kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold fylkeskommune som deltok under befaringen sammen med fungerende deponisjef Ann-Cathrin Stridal. De to førstnevnte hadde med seg modell av èn av modulene som er utviklet. Det er allerede satt opp en padlehuk langs den nye kyststien på den gamle jernbanetraseen i Holmestrand, og på Vestre Bolærne og Ildverket i Færder kommune.

Nå kan altså Langøya stå for tur. Fattes de beslutninger som trengs tidsnok, kan padlerhuken på Langøya være plassert på friområdet nord på øya i løpet av våren 2019.

Vestfold fylkeskommune vil med etableringen av “Padleled Vestfold” stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet. Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. Alt er samlet i en kartbok, som ble delt ut gratis tidligere i høst. Alle turbeskrivelsene er også tilgjengelige gjennom den gratis mobilappen OUTTT. “Padleled Vestfold” er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen. Foruten Vestfold fylkeskommune, er også de berørte kystkommunene, Oslofjorden friluftsråd, de lokale padlermiljøene og Norges Padlerforbund involvert i prosjektet.

Mer informasjon om hvordan arbeidet med å inkludere Langøya i Padleled Vestfold skrider fram, vil bli publisert i begynnelsen av 2019.

Følg “Padleled Vestfold” på Facebook: https://www.facebook.com/padleledvestfold/

Foto: Rådgiverne Kristian Ingdal og Bård Andresen fra Vestfold fylkeskommune sammen med fungerende deponisjef Ann-Cathrin Stridal og en modell av påtenkt padlerhuk på Langøya.