Close

Flytter 550 transporter ut av Holmestrand sentrum

NOAH har i samarbeid med en av våre kunder fått flyttet ytterligere 550 biltransporter ut av sentrum. Dette er industrifraksjoner som tidligere har kommet med lastebil, og som fremover vil komme på containerskip direkte til Langøya.

Testskipninger ble gjennomført i siste kvartal i fjor. I 2022 utgjorde denne kunden ca. 600 containerleveranser hvorav 160 kom på skip. Planlagt mottak i 2023 er sju skip à ca 80 containere, noe som reduserer trafikken med 550 biltransporter eller 1100 turer gjennom Holmestrand.

«Fremover jobber vi tett med kundene våre for å få enda mer over på båt. Vi henger på og gjør alt vi kan for å få flyttet trafikk ut av byen,» sier logistikksjef i NOAH Jon Arvid Holmberg.

Holmberg forteller at dette arbeidet går i parallell med sjødroneløsningen i samarbeid med ASKO, som har fremdrift i henhold til planen.