Lukk

NOAH gjør det godt i bærekraftundersøkelse

Sinfra er innkjøpsorganisasjon til store, svenske aktører innen fjernvarme, vann og avløp samt elektrisitet. Målet er å inngå avtaler med leverandører som driver ut fra…

Les mer

Vanndamp fra anlegget på Langøya

NOAH får flere spørsmål knyttet til synlig vanndamp fra anlegget på Langøya, og håper denne saken kan bidra til oppklaring.

Les mer

Vi søker salgssjef for saneringsprosjekter

Salgssjef Engadalen NOAH AS åpner i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal…

Les mer

Tilbakeblikk på NOAHs 25 år på Langøya – God Jul!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!    

Les mer

Langøya er ønsket som del av «Padleled Vestfold»!

Sammen med Vestfold fylkeskommune har NOAH ambisjon om å innlemme Langøya som del av den nyåpnede padleleden i Vestfold. En gledelig nyhet for tusenvis av…

Les mer

NOAH inviterer til foredrag om sprengning på Langøya

NOAH inviterer Langøyas naboer til foredrag om det pågående steinuttaket på øya! Velkommen!

Les mer

NOAH-veteran tildelt «Miljøringenprisen 2018»

En av NOAHs veteraner (nå pensjonist), Trygve Sverreson har mottatt «Miljøringenprisen 2018». Trygve Sverreson har et langt yrkesliv bak seg i Norcem (og Norcem-eide Miljøindustri AS)…

Les mer

Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn

Til sammen fem tilsynsmyndigheter har ansvar for å kontrollere de nær 100 norske industribedriftene som faller inn under Storulykkeforskriften. Miljødirektoratet kontrollerte nylig NOAHs anlegg på…

Les mer

NOAH utplasserer målere i forbindelse med sprengningsarbeidene på Langøya

Flere i Holmestrand og omegn merker sprengningsarbeidet på Langøya. NOAH utplasserer denne uken fem rystelsesmålere i områdene rundt Langøya.

Les mer

NOAH inngår avtale med Hagland Shipping om miljøoppgradering av bulkskip

NOAH og Haugesund-rederiet Hagland Shipping går sammen om å utruste et bulkskip med utslippsfrie landoperasjoner og inn- og utseilinger.

Les mer