Close

RISA og RSA signerte kontrakt på en halv milliard

Risa og Rekefjord Stone (RSA) har inngått en kontrakt med en verdi på 500 millioner kroner over fem år.

Risa får fornyet kontrakten som hovedentreprenør ved pukkverket i Rekefjord, som leverer kvalitetsstein til Europa. Rekefjord Stone omsetter for ca. 300 MNOK årlig, og ca. 200 MNOK av disse kjøpes lokalt i regionen. I den siste tiden har selskapet vunnet store kontrakter til havvind markedet og til store kystsikringsprosjekter i Europa.

F.v. Kato Risa, anleggssjef Risa, Bjørn Risa, daglig leder Risa, Anders Legreid, konsernsjef NOAH og Egil Solheim, adm. direktør Rekefjord Stone. Foto: Risa

Risa skal gjennom den nye avtalen levere fjellmasser til Rekefjord Stone AS sin knuser for produksjon av ferdigvarer og utføre boring, sprenging, meisling av spesialstein, transport og lasting av båter også de kommende fem årene. «Risa har vært en solid og kompetent partner som gjennom denne avtalen gis fornyet tillitt. Hovedmålet med avtalen er sikker, forutsigbar og lønnsom drift for begge parter. Vi gleder oss til å ta samarbeidet et steg videre i et marked som er svært godt», sier daglig leder i Rekefjord Stone Egil Solheim.

Kontrakten er den største som er blitt signert i Rekefjord Stone sin 60 år lange historie. Den er for øvrig den største kontrakten eierne Noah har signert i løpet av sine 30 år, påpeker Solheim. «Jobben som hovedentreprenøren gjør her i Rekefjord, utgjør nesten halvparten av omsetningen vår. Det er en betydelig andel», sier han.

Risa startet opp arbeidet i bruddet på østsiden i Rekefjord i 2013. Fra 2019 har Risa hatt ansvar for driften av bruddene både på øst- og vestsida av fjorden. Tirsdag 21. november ble ny kontrakt signert. Denne sikrer videre drift og om lag 30 arbeidsplasser i Sokndal.

Risa er opptatt av å bygge kompetanse lokalt. Det vil være to lærlinger på kontrakten til enhver tid og vi skal inngå en avtale med kompetansesenteret på Eikeland gård for opplæring av lærlinger og kompetansebygging av øvrige ansatte. Både Risa og Rekefjord Stone har fokus på å rekruttere lærlinger og ansatte fra lokalsamfunnet.

BS Graveservice, basert i Sokndal, bidrar med arbeidskraft og maskiner. Rental One leverer maskinparken og har ansvar for daglig ettersyn av maskinparken. Den totale sysselsettingen i bruddene er 68.

«Jeg er stolt og glad for at vi har fått fornyet tillit og ser fram til videre arbeid i bruddet. Framover skal vi jobbe for å optimalisere driften med mål om å redusere CO2-utslipp. Vi bruker ai-teknologi for å måle tomgangskjøring og vi investerer i en helt ny maskinpark med ny teknologi som også vil redusere dieselbruken og dermed CO2-utslipp», sier Kato Risa, anleggssjef i Risa.