Close

Langøya KompetanseHub

Langøya KompetanseHub ble formelt lansert under en faglig samling med NOAHs samarbeidspartnere på Langøya 28. mai. Gjennom stadig nye samarbeid med industrien utvikler Langøya KompetanseHub verdier fra industriens restfraksjoner. Målet er økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse langs hele verdikjeden.

«Verdien av, og behovet for, samarbeid er helt avgjørende for å få til fremskritt på gjenvinning og sirkulære løsninger. Langøya KompetanseHub systematiserer og intensiverer samarbeidet innenfor gjenvinning av uorganiske fraksjoner, og ser på hvordan vi i enda større grad kan utnytte industriens sidestrømmer og restfraksjoner på en mer bærekraftig måte og til nyttige produkter,» sier leder av teknologihuben, prosessingeniør Haakon Marius Vatten Rui.

Henter ut ressurser

Senteret skal jobbe med alle typer uorganiske fraksjoner, med ulike forurensingsgrader. Alle deler av NOAH-konsernet er involvert i satsingen. Dette gir muligheter og synergier langs verdikjeder og sidestrømmer. «Dette handler om ressursutnyttelse. Etableringen av Langøya KompetanseHub innebærer at vi tenker litt nytt rundt kunderelasjonene våre. Tradisjonelt har kundene kommet til oss med fraksjoner de ønsker å bli kvitt på en sikker måte. Nå kontakter de oss når de lurer på hvordan de kan få verdier ut av restfraksjonene sine. Sammen finner vi løsninger.» sier adm.dir i NOAH Solutions Tove Stuhr Sjøblom.

Langøya KompetanseHub er en samarbeidsarena for gjenvinningsløsninger som ellers hadde hatt liten sannsynlighet for å bli realisert. Gjennom skala og samarbeid finner man sammen og skaper mer enn virksomhetene får til alene.
«FNs tusenårsmål nummer 17 om samarbeid er fundamentet vi bygger på. Verdien i dette senteret ligger i NOAHs spisskompetanse på trygg behandling av restfraksjoner fra industrien, samarbeidspartnerne våre og de konkrete prosjektene vi samarbeider om. Her har vi muligheten til å kombinere ulike restfraksjoner, sikre dem og hente ut ressurser,» forteller Rui.

Testfasiliteter

Eksempler på prosjekter som springer ut av huben på Langøya er samarbeid med Speira i Holmestrand om felles gjenvinning fra avfallssalter, samarbeidet med Hydro og Alcoa om økt gjenvinning av katodeavfall fra aluminiumsindustrien, og samarbeid med en rekke danske forbrenningsanlegg om resirkulering av røykgassrenseprodukter.

Et annet prosjekt som inngår i KompetanseHuben er EarthresQue. Her samarbeider NOAH blant annet om å finne nye behandlingsmetoder for bunnaske.

«Hos forskningssenteret earthresQue jobber vi med partnerne Lindum, Stena Recycling, NCCE og Borregaard sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) om å utvikle nye behandlingsmetoder for bunnasken som blir igjen etter avfallsforbrenning. Målet er å erstatte sement i betong,» sier prosjektleder fra NOAHs side Inge Johansson.

NOAH samarbeider allerede om gjenvinningsløsninger med Resitec, NTNU, Boliden, Universitetet i Eindhoven, Kronos Titan, Norgips, Aaltvedt Betong, CircWtE, Tekniska Verken Linköping, NOMAS med flere, samt gjennom nettverkene Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE), Eyde-klyngen, HydroMet, Vinnova, Bærum Ressursbank, EarthResQue og Askepott.

På sikt håper NOAH at enda flere virksomheter i ulike deler av verdikjeden vil engasjere seg i prosjektsamarbeid og benytte seg av de fysiske fasilitetene på Langøya. Der finnes både kompetanse, laboratorier, instrumenter, produksjonslinjer og infrastruktur til å teste ulike løsninger.