Close

NOAH støtter formål for barn og unge

Etter to år med pandemi, og begrensede muligheter for aktivitet, har NOAH i årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand valgt å prioritere formål som kommer barn og unge til gode. NOAH støtter blant annet to prosjekter for uorganiserte barn og unge.

– I år som i fjor har vi fått inn mange gode søknader, og det er fantastisk å se hvor mange gode initiativ og så mye engasjement som finnes rundt om i Holmestrand kommune. Vi har som tidligere måttet foreta en hard prioritering, men vi er trygge på at vi i år støtter prosjekter som er bra for både kommunen og innbyggerne, sier kommunikasjonssjef Unni Claussen i NOAH.

I lys av pandemien har NOAH vektlagt folkehelse og barne- og ungdomsaktivitet i årets tildeling. Flere lag og foreninger melder om medlemsfrafall etter to år med pandemi, og det settes i gang gode initiativ for å bidra til å få barn og unge tilbake i aktivitet igjen. Blant annet støtter NOAH Sande Sportsklubb som arrangerer uorganisert trening for de som ikke deltar på organisert aktivitet.

I tillegg støtter vi prosjektet «Etter skoletid» i regi av Holmestrand Frivillighetssentral og Holmestrand Bibliotek. Dette er et tilbud til de elevene som ikke deltar på SFO. Her møtes barn fra 1. til 5. trinn til aktivitet og litt å spise en dag i uka. Dette har blitt et viktig samlingspunkt med ca 25 barn hver uke.

-Videre er det viktig for oss å bruke den muligheten som ligger i sponsorordningen vår til å støtte opp under gode miljøinitiativ lokalt. Vi har derfor valgt å videreføre samarbeidet med Holmestrand Dykkerklubb, som bidrar med opprydding i fjorden. I fjor signerte vi også en to-årsavtale med Gullhaug idrettslag øremerket ny kunstgressbane hvor kunstgressdekke kan realiseres mer miljøvennlig med olivenkjerner fremfor gummigranulat. Vi håper prosjektet får den støtten det fortjener, sier Claussen.

I tillegg sponser NOAH kultur og sport i form av støtte til Stolpejakten (Botne orientering), NOAH-runden i Botnemarka, NM Orientering på ski, Holmestrand maraton, Eidsfoss musikkforening og aktivitetspark med skateboard- og basketballbane på Gjøklep (Holmestrand Skateboardklubb og Holmestrand Basketball).

MOTTAKER PROSJEKT SUM
Gullhaug Idrettslag Opprydding eter kunstgressbane og nytt kunstgressdekke 300 000 (2 år)
Holmestrand skateboardklubb/ Holmestrand Basketball Bygging av skateboardpark og basketballbane på Gjøklep 300 000 (2 år)
Holmestrand Dykkerklubb Kurstilbud til barn og unge og opprydding i sjø 30 000
Holmestrand frivilligsentral og Holmestrand bibliotek Prosjektet «Etter skoletid» for barn som ikke er på SFO 20 000
Eidsfoss musikkforening «Barnivalen» – en del av Eidsfossfestivalen 20 000
Sande Sportsklubb Uorganisert trening rettet mot de som ikke deltar på aktivitet 20 000
Holmestrand Maraton Holmestrand maraton 2. april 20 000
Botne Skiklubb Orientering/Stolpejakten Stolpejakt i lokalområdet 20 000
Botne Skiklubb NOAH – runden i Botnemarka 10 000
Botne Skiklubb Orientering NM i ski orientering 10 000