Close

Masser fra kritisk infrastruktur blir ny dyrkbar mark i Nittedal

NOAH Engadalen jobber i tråd med prinsippene i EU-taksonomien, ved å redusere avfall, ikke å skade natur og verne om vannressurser.

NOAH Engadalen er løsningen for overskuddsmasser fra Oslo-regionen samtidig som området re-etableres som dyrket mark. Resultatet ved ferdigstillelse vil være et kulturlandskap med jorder og åkerholmer som passer godt inn med omgivelsene. Anlegget, som ligger i Nittedal kommune, vil kunne bidra til å skape balanse i kommunens arealer for kornproduksjon.

Alle masser som kommer til anlegget vårt nyttiggjøres. Vi benytter knust betong til å bygge støyvoller og infrastruktur. I tillegg lager vi ny kvalitetsfylling for fremtidig utvidelse av riksvei 4. Alternativet ville vært å tilføre jomfruelig pukk og grus fra et pukkverk.

Vi utvikler også renseparken som sikrer vannkvalitet og vekstforhold for krepsen som lever i Engabekken.

I 2021 la vi om til fossilfri drift av massemottaket. Alle maskiner går på biodrivstoff. I tillegg har vi investert i en hybrid-bulldoser med elektrisk drivlinje. Les mer om dette i lenken.