Close

Stor mottakskapasitet

Det nye deponiet i Engadalen er tilpasset prosjekter både med små og store volumer som faller inn under Forurensningsforskriftens bestemmelser om avfall til inert deponi kategori 3. På den måten vil NOAH bli til en totalleverandør i Oslos lastebilmarked.

NOAHs årlig totale mottakskapasitet er:

– 500.000 tonn farlig avfall – Langøya
– 500.000 tonn ordinært avfall – Langøya
– opptil 700.000 tonn inert avfall og lett forurensede masser – Engadalen

Erfaringsmessig er størstedelen av overskuddsmasser i Osloregionen i denne kategorien. Masser med større forurensningsgrad vil NOAH tilby deponert på Langøya utenfor Holmestrand. Om ønskelig vil selskapet også kunne tilby analysetjenester og rådgivning i forbindelse med forurenset grunn.