Close

Mottak fra kritisk infrastruktur blir ny matjord i Nittedal

NOAH Engadalen tar imot rivnings- og gravemasser fra byggeprosjekter i Osloregionen. Blant annet har anlegget vært en løsning for Fornebubanen, Livsvitensenteret og Construction City.

Mottaket er tilpasset prosjekter med både små og store volumer som faller inn under Forurensningsforskriftens bestemmelser om masser til inert deponi kategori 3. Alle masser som kommer til oss har en funksjon av nyttiggjøring.

Fossilfri drift

Nittedal kommune har opplevd en negativ utvikling av sitt jordbruksareal. Ved å fylle opp dalsøkket i Engadalen, nord for sentrum langs Riksvei 4, klargjør vi et større areal for kornproduksjon. Gjennom oppfylling med tilhørende rensepark bedrer vi vannkvaliteten i bekken og vekstforholdene til krepsen som lever her. Resultatet ved ferdigstillelse vil være at vi etablerer et kulturlandskap som passer godt inn med regionen for øvrig.

NOAH Engadalen er Norges første massemottak som driver fossilfritt. Alle anleggsmaskinene går på HVO100 fra Eriks Oljeservice, en biodiesel der to av tre innsatsfaktorer er avfallsfraksjoner. Mottakets plassering gir også kortere kjørevei for massene enn de fleste andre alternativer.

Totalløsning for miljøvennlig massehåndtering

Mottaket i Engadalen er en del av NOAHs løsning for mottak og behandling av masser med ulik forurensingsgrad; både inerte – og ordinære masser, samt det som klassifiseres som farlig avfall. NOAH tilbyr også analysetjenester og rådgivning i forbindelse med forurenset grunn. Kontakt vår salgssjef Jonas Ringstad Beckmann, så hjelper han deg med å finne en effektiv og miljøvennlig løsning.