Close

Hva kan du levere til oss?

NOAH Engadalen tar imot rivnings- og gravemasser fra byggeprosjekter i Osloregionen.

Mottaket er tilpasset prosjekter med både små og store volumer som faller inn under forurensningsforskriftens bestemmelser om masser til inert deponi. Alle masser som kommer til anlegget har en funksjon av nyttegjøring. Eksempler på slike masser er:

  • Betong/rivemasser
  • Jord/Gravemasser
  • Murstein
  • Takstein

Totalløsning for miljøvennlig massehåndtering

Mottaket i Engadalen er en del av NOAHs totalløsning for mottak og behandling av masser med ulik forurensingsgrad. NOAH har trygge og bærekraftige løsninger for masser som klassifiserer som inert, ordinært og farlig avfall. NOAH tilbyr også analysetjenester og rådgivning i forbindelse med forurenset grunn. Kontakt vår salgssjef Jonas Ringstad Beckmann, så hjelper han deg med å finne en effektiv og miljøvennlig løsning.

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »