Close

Åpnet fossilfritt massemottak

Dette er et viktig skritt på veien til å håndtere samfunnets overskuddsmasser på en mer miljøvennlig måte. Nå er vi fossilfrie, spørsmålet er hvordan vi kan bli helt utslippsfrie? Sa adm.dir i NOAH Environment Egil Solheim.

Tilstede under lanseringen var politisk ledelse i Nittedal kommune, stortingsrepresentant fra energi- og miljøkomiteen, bransjeorganisasjoner og aktører i bygg- og anleggsbransjen.

– Vi har mye å være stolte av her i Nittedal kommune – nå også et fossilfritt massemottak. Det å jobbe for å redusere utslipp er en av vår tids viktigste bidrag for å møte klima- og miljøutfordringene. Og NOAH skal være stolte av hva dere får til her i Engadalen, sa fungerende varaordfører i Nittedal kommune Hanne Børrestuen.

Hun hadde med seg leder av Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling i Nittedal Ap Iren Beisvåg. Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Åsmund Aukrust (Ap) la siste dag av valgkampen til lanseringen i Hakadal.

– Da FNs klimarapport kom i sommer, viste den kode rød for menneskeheten. Det haster og det angår oss, og da trenger vi noen som gå foran, som NOAH her i Engadalen. Det vi gjør nytter. Det vi alle gjør skal være så miljøvennlig som mulig. Dette prosjektet redder faktisk verden litt, sier stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap), som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Avfall Norges leder Cecilie Lind gratulerte NOAH med overgangen til biodiesel og vektla tett og godt samarbeid med vertskommunene for å få til et stadig økende behov for avfallshåndtering med et godt miljømessig fotavtrykk.

– Derfor er viktig at vi som bransje tar ansvar ved å etterspørre nye løsninger fra leverandørene våre, slik at de også får signaler og forutsigbarhet for det utviklingsarbeidet og de investeringene de lurer på om de skal gjøre. Men hvis vi alle bare sitter og venter skjer det jo veldig lite. Derfor det et ekstra viktig at noen både kan og vil gå foran sånn som dere gjør her, sa Lind under lanseringen.

Driftsleder for mottaket Hans Arve Flaterud formelt lanserte fossilfri drift ved å servere «dozer-kake», fortalte varaordføreren at anlegget i Engadalen er et kinderegg:

Her tar man imot overskuddsmasser fra samfunnsviktige utbyggingsprosjekter i Oslo regionen, restaurerer og sikrer landområder, og gjør dette med minimale CO2-utslipp, sa Børrestuen.

Når maskinparken nå går med biodiesel fra Eriks Oljeservice og ESSO på tanken, tilsvarer utslippsbesparelsene forbruket til 100 personbiler i året. De totale utslippene fra anlegget kuttes med 90 prosent.