Close

For kunder

Gjennom brukerportalen får registrerte kunder tilgang til:

– Rapporter
– Innkjørte tonnasjer, differensiert pr prosjekt
– Faktura som viser dine leveranser, mengder og tidspunkter for levering

For nye og ikke registrerte kunder:

– Enkel registrering av kundeinformasjon
– Enkel kredittsjekk
– Enkel tilgang til BK skjema tilrettelagt for utfylling på nett
– Ved opprettelse av nye kunder får alle kunder et unikt brukernavn og passord
– Ved opprettelse av nytt prosjekt blir det tildelt unik PIN kode som brukes til innlogging ved leveranser

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »