Close

Flytter asketransporten over til el-skip

De elektriske sjødronene til ASKO Maritime går nå i daglig rute til Langøya. Dette betyr færre tunge biler på veiene, bedre trafikksikkerhet og et betydelig redusert fotavtrykk fra askehåndteringen i Norge.

Torsdag kveld var Kommunestyret i Holmestrand invitert til å overvære et av de tidlige droneanløpene til Langøya. Sjødrona «Therese» ankom og ble losset for hengere, før politikerne fikk en omvisning om bord på det elektriske og høy-teknologiske fartøyet.

«Det betyr veldig mye for oss at trafikken blir redusert og at vi får mye av tungtransporten vekk fra vei og over på slike sjødroner. At vi har et næringsliv med tunge aktører som drar sammen og får til dette her i Holmestrand i lille Vestfold er egentlig helt fantastisk, uttalte varaordfører Jan Fredrik Vogt til NRK Vestfold, som sendte live fra anløpet.

Vogt tilføyde at det kommer til å merkes på støyen i sentrum når mer kommer over på stillegående skip.

Sjødrona har plass til 14 lastebilhengere til Langøya. Selskapet har så langt tatt hengere tilsvarende 1000 lastebiler årlig. Når løsningen er i full drift en gang utpå høsten, vil sjødrona erstatte 6000 årlige lastebiler på veiene i Vestfold.

«Sjødroneløsningen reduserer fotavtrykket vårt betydelig. Den reduserer utslippene fra flyveasketransporten, og ikke minst, det reduserer NOAHs tungtransport gjennom trange bysentra i Holmestrand og Horten med mindre støy og støv og bedre trafikksikkerhet,» sier adm.dir i NOAH Solutions Tove Stuhr Sjøblom.