Close

Miljøvennlig frakt med elektriske sjødroner

NOAH legger om asketransporten til helelektriske sjødroner som går direkte fra Moss til Langøya. Omleggingen sparer tid, miljø og lokal trafikkbelastning.

Når en avfallsaktør og en matvaregrossist går sammen om transporten, skaper det en ny måte å samarbeide om logistikkløsninger.

«Her har vi sett utover egen bransje og sett etter samarbeidspartnere som tidligere ville vært utenkelige å kunne samarbeide om transport med. Men ny teknologi gjør det mulig å tenke og handle annerledes», sier logistikksjef i NOAH Jon Arvid Holmberg.

I over fire år har matvaregrossisten ASKO, gjennom sitt datterselskap ASKO Maritime, og NOAH hatt tett dialog, og en drøm om å utnytte den nye og miljøvennlige transportruten mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden i samarbeid. Nå er drømmen realitet, og NOAH har inngått en avtale om faste avganger med ASKOs sjødroner til Langøya.

«Sjødroneløsningen er banebrytende. Her ligger ASKO helt fremst i verden når det gjelder å gjennomføre nye og miljøvennlige transportløsninger. Vi er veldige stolte av å være en del av prosjektet og bidra til at transporten av flyveaske fra forbrenningsanlegg blir mer effektiv og miljøvennlig,» sier logistikksjef i NOAH Jon Arvid Holmberg.

Med droneløsningen lastes bilhengerne i Moss og fraktes derfra direkte til Langøya på elektriske og etter hvert autonome fartøy. Transportøren sparer dermed 5- 6 timer per bil og kan utnytte bilen mye mer effektivt.

«Dette endrer hele logistikksystemet vårt og gjør oss mer effektive, digitale og fremtidsrettede. Vi tror samarbeidet med ASKO på den ene siden og med Sørum Transport på den andre, setter en ny presedens for logistikkbransjen,» sier Holmberg.

Sjødroneløsningen sparer både «det store» og «det lille» miljøet: Det reduserer utslippene fra flyveasketransporten, og ikke minst, det reduserer NOAHs tungtransport gjennom trange bysentra i Holmestrand og Horten med 6000 biler i året når løsningen etter hvert er i full drift.

«Når vi nå gradvis flytter 6000 biler over på sjødroner, vil dette merkes i Holmestrand sentrum. Vi gir oss ikke med dette. Vi jobber videre med å redusere trafikken ytterligere» fortsetter Jon Arvid Holmberg.

Droneløsningen endret hele kunde- og leverandørleddet og har betydd innkjøp av nye kjøretøy med avtagbare traller og nye samarbeidsformer. Nylig inngikk NOAH en langsiktig samarbeidsavtale med Sørum Transport frem til 2030. «Sørum blir en viktig samarbeidspartner for oss fremover. I denne omleggingen har kvalitet -fremfor pris- vært avgjørende,» utdyper logistikksjefen.