Close

Internasjonalt

NOAH er en betydelig og anerkjent aktør i Europa. Våre behandlingsmetoder for farlig uorganisk avfall er akseptert av miljømyndigheter også utenfor Norge.

Vi mottar farlig avfall og forurenset jord (ikke klassifisert som farlig avfall) også fra Sverige og Danmark samt i enkelte tilfeller også andre europeiske land.

Vår virksomhet over landegrensene er regulert og godkjent av norske myndigheter. Denne aktiviteten gir oss internasjonal konkurranse på miljøregnskap for våre løsninger, men selvsagt også på pris, kvalitet, leveringsdyktighet og alle parametere av betydning både for kunder og det samfunnet vi betjener.