Close

NOAH orienterte på “Askdagen 2017”

NOAH var i år invitert til å holde foredrag på “Askdagen 2017”. Dette er en stor, svensk fagkonferanse innen energigjenvinning.

I foredraget orienterte utviklingssjef Morten Breinholt Jensen i NOAH om arbeidet med å utvikle prosess som både fanger CO2 i asken, og kombinerer dette med å gjenvinne salter.

“Askdagen” i Sverige er et årlig fagarrangement som samler alle de viktigste aktørene innen energigjenvinning.

2017-04-05 Askdagen 2017 Morten Breinholt Jensen

Lenke til “Askdagen 2017”