Close

NOAH representert i Miljøpolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg er viktig organ i Norsk Industri. Utvalget bidrar til arbeidet med å oppnå miljøeffektive virkemidler i industrien.

Utvalget har også nær kontakt med miljømyndighetene og relevante internasjonale nettverk. NOAH er nå invitert inn i Miljøpolitisk utvalg og blir representert med Helene Mathisen. Helene er miljørådgiver i NOAH, og er èn av mange personer i NOAH som arbeider med miljørelaterte spørsmål.

I Miljøpolitisk utvalg sitter representanter fra større norske industribedrifter som Hydro, Elkem, Borregaard, Statoil, Eramet, Jotun, Norsk Gjenvinning og RagnSells.