Close

Skjøtsel på friområdet med bålbrenning

I forbindelse med skjøtsel av friområdet på Langøya blir det bålbrenning på øya i dagene 12. – til og med 14. desember. Det kan følgelig bli observert røyk og flammer på friområdet. Store områder nord på øya klargjøres nå slik at publikum kan ta de i bruk som attraktive friområder i løpet av 2017.

Foto viser flora som kan vokse på kalkrik mark slik som på de nye områdene på Langøya.